פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי

מישל סטרבצ'ינסקי
תפקיד: 
עמית מחקר בכיר; ראש התוכנית לכלכלה וחברה
דואר אלקטרוני: 

החל מאוקטובר 2012 פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי הוא ראש התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים. סטרבצ'ינסקי הוא בעל ניסיון רב הן בתחום האקדמי והן בתחום יישום המדיניות הכלכלית בישראל. הוא כיהן עשר שנים בתפקיד המשנה למנהלת חטיבת המחקר של בנק ישראל והשתתף באופן פעיל בניהול הנושאים הקשורים לייעוץ הכלכלי לממשלה. תפקיד זה כלל השתתפות בוועדות שונות, ובהן ועדת הרפורמה במיסוי בשנות התשעים, רישום חברות ההזנק בחשבונאות הלאומית, רישום ערבויות המדינה בתקציב הממשלה וייצוג בנק ישראל בתקציב הלאומי. סטרבצ'ינסקי ניהל את הקבוצה הכלכלית במסגרת תהליך הכניסה של ישראל לארגון OECD. הוא מנהל את קבוצת המחקר הבין-משרדית של התוכנית "מענק הכנסה" ("מס הכנסה שלילי") ואת ועדת ההיגוי שמונתה על ידי המועצה הלאומית לסטטיסטיקה לצורך ליווי הפרויקט ליצירת חשבונאות לאומית חודשית בישראל. הוא גם עורך משותף של כתב העת Israel Economic Review. 

בשנת 2012 הצטרף לסגל האוניברסיטה העברית בירושלים ומונה פרופסור חבר במסלול הנלווה, במינוי משותף לחוג לכלכלה ולבית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל. במסגרת זו הוא מכהן בתפקיד מנהל אקדמי של תוכנית הצוערים לשירות המדינה. 
מחקריו עוסקים בתחום המיסוי ובתחום תשלומי ההעברה, במדיניות הפיסקלית של ממשלות ובכלכלת ישראל. 
הוא בעל תואר דוקטור מן האוניברסיטה העברית בירושלים ופוסט-דוקטורט עשה באוניברסיטת M.I.T. בארצות הברית. 
 
 
פרסומים נבחרים
  • מ' סטרבצ'ינסקי וק'פלוג, "צמיחה מתמשכת ומדיניות מקרו-כלכלית בישראל", סקר בנק ישראל 80 (2007): 73–103
  • M. Strawczynski and Y. Zeira, "Cyclicality of Fiscal Policy in Israel", Israel Economic Review 5 (1) (2007): 47-66
  • A. Brender and M. Strawczynski, "Earned Income Tax Credit in Israel: Designing the System to Reflect the Characteristics of Labor Supply and Poverty", Israel Economic Review, 4 (1)(2006): 27-58
  • Z. Hercowitz and M. Strawczynski, "Cyclical Ratcheting in Government Spending: Evidence from the OECD", Review of Economics and Statistics 86 (1) (2004): 353-361
  • M. Dahan and M. Strawczynski, "Optimal Taxation: An Example with a U-shaped Pattern of Optimal Marginal Tax Rates: Comment", American Economic Review 90 (2000): 681-686
  • M. Strawczynski, "Social Insurance and the Optimal Piecewise Linear Income Tax", Journal of Public Economics 69 (1998): 371-388
  • M.Strawczynski, "Income Uncertainty and Ricardian Equivalence", American Economic Review 85 (4) (1995): 964-967

 

פרסומים במכון