ערן חכים

ערן חכים
תפקיד: 
ראש קבוצת המחקר "ישראל שוויונית"
דואר אלקטרוני: 
תחומי עיסוק: 
מוביליות ואי-שוויון, רשתות חברתיות, סוציולוגיה של ילדים וילדויות, סוציולוגיה של החינוך, המזרח התיכון

ערן חכים משלב בין פעילות לקידום שוויון בישראל לבין מחקר אקדמי על קשרים בין מוסדות  לבין אי-שוויון. חכים שימש בעבר יו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל-אביב והיה פעיל מרכזי במאבק למען הדיור הציבורי בשנים 2010–2012, לפני תקופת המחאה החברתית ובמהלכה. בעבודת המאסטר שלו חקר את הקשר בין דפוסי נישואין, ובעיקר גיל נישואין, לבין השיעור הגבוה של נישואין בין אנשים בעלי השכלה דומה, המשמרים בכך את אי-השוויון החברתי. במקביל הוא חקר גם את הקשר בין מאפייני ההנחיה באוניברסיטאות לבין הטרדות מיניות במוסדות אלה, שכיחותן ואופיין. כיום הוא כותב דוקטורט על תופעת החרם בבתי ספר ועל הקשר בין מאפייני בית הספר לבין קיומה של תופעה זו במוסדות אלו. לצד העיסוק בקשרים בין מוסדות לבין אי-שוויון, חכים מתעניין בחקר היחסים בין יהודים לערבים ובין יהודים לערביוּת בישראל. כחלק מעבודת הדוקטורט שלו על בתי ספר הוא בוחן גם ניהול זהות של ילדים ערבים בבית ספר ממלכתי-יהודי . נוסף על כך הוא עורך מחקר על שינויים בדפוסי ההאזנה למוזיקה מזרחית בישראל.

משנת 2012 חכים מנהל את פרויקט ישראל שוויונית במכון ון ליר בירושלים. פרויקט זה מפגיש אנשים בעלי עמדות שונות מתחומי הפוליטיקה, התקשורת, האקטיביזם החברתי, והחברה האזרחית בישראל. מטרת הפרויקט לפתח חשיבה מקיפה בנוגע לאפשרות קיומה של ישראל שוויונית יותר, אגב התמקדות בניתוח המכשולים בדרך להשגת מטרה זו. אחד ממאפייניה הבולטים והייחודים של קבוצת החשיבה "ישראל שוויונית" הוא הגיוון – הקבוצה מורכבת ממשתתפים המגיעים מקבוצות חברתיות שונות בקרב החברה היהודית בישראל: חרדים, חילונים, מתנחלים, מזרחים, אשכנזים, בני מעמדות כלכליים שונים, גברים ונשים. מאפיין נוסף של המשתתפים הוא פעילותם למען שינוי – כל אחד ואחד בתחומו. עם חברי הקבוצה נמנים חרדי הפועל למען שוויון בחברה החרדית וביטול האפליה של מזרחים בבתי ספר חרדיים, מתנחל הפועל למען שמירה על זכויות הפלסטינים לצד שמירה על זכויות המתנחלים, יהודי-חילוני המבקר את הנחות היסוד הרווחות בחברה החילונית שממנה הוא מגיע, ועוד. בנוסף, משנת 2013 חכים משתתף בקבוצת הדיון יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית שבראשה עומד פרופ' אמנון רז-קרקוצקין.