ד"ר שרון גורדון

ד"ר שרון גורדון
דואר אלקטרוני: 
תחומי עיסוק: 
כסף במחשבה הכלכלית ובתרבות הכלכלית-פוליטית של גרמניה ואוסטריה במאה התשע-עשרה ובראשית המאה העשרים, כסף וחילון, יהודים ובנקאות מרכזית באותה התקופה, קיינס וההיבטים המוניטריים של חוזה ורסאי, תפיסת הכסף בקיבוץ המוקדם

ד"ר שרון גורדון למדה כלכלה והיסטוריה בישראל ובגרמניה. התזה שלה, שכתבה באוניברסיטת תל-אביב, עסקה בהתמודדות של קתולים בדרום מערב גרמניה עם הלאומיות הגרמנית במאה התשע-עשרה. עבודת הדוקטור שלה, שכתבה באוניברסיטה העברית בירושלים, עסקה בקשר שבין כסף, חילון ומדינת הלאום בגרמניה במאה התשע-עשרה ובראשית המאה העשרים. כיום היא חוקרת בטכניון.