ד"ר שרית בן שמחון-פלג

ד"ר שרית בן שמחון-פלג
תפקיד: 
חוקרת ומנהלת בתוכנית לפיתוח מודלים של משילות משולבת ברשויות מקומיות
דואר אלקטרוני: 
תחומי עיסוק: 
משילות ומשילות משולבת, דמוקרטיה השתתפותית ושיתוף ציבור, פילנתרופיה, הפרטה, ניתוח מדיניות, תיאוריה פוליטית, הערכה ומדידה של פרויקטים חברתיים

ד"ר שרית בן שמחון-פלג היא חוקרת ומנהלת תוכניות בתוכנית לפיתוח מודלים של משילות משולבת ברשויות מקומיות במכון ון ליר בירושלים. בשנים 2007–2014 הייתה המנהלת האקדמית וראש תחום המשילות בבית הספר לממשל ולמדיניות ע"ש הרולד הרטוך באוניברסיטת תל אביב, ומנהלת אקדמית של תוכנית "ממשק" ליישום מדע בממשל. בשנים 2014–2016 הייתה אחראית הערכה ומדידה בקרן יד הנדיב. בן שמחון-פלג היא ממייסדי מכון החשיבה "שחרית".

פעילותה ההתנדבותית כוללת חברות בוועדת המומחים שליוותה את המחאה החברתית בקיץ 2011, חברות בוועד המנהל של המכללה החברתית כלכלית, וחברות בוועדה האקדמית של קרן שלם.

בן שמחון-פלג היא בעלת תואר ראשון במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר דוקטור במדע המדינה מאוניברסיטת אוקספורד. עבודת הדוקטור שלה עוסקת בשאלת הצידוק של זכויות אדם אוניברסליות בעולם רב-תרבותי ובמתח שבין טיעונים אוניברסליסטיים ופרטיקולריסטיים. היא הייתה עמיתת פוסט-דוקטורט באוניברסיטה העברית.

בשנים 2012–2014 חיברה בן שמחון-פלג עם ד"ר אמיר פז-פוקס את דוח ההפרטות וההלאמות השנתי, שראה אור במכון ון ליר בירושלים בשיתוף קרן אברט.

פרסומים במכון