האקדמיה ע"ש פולונסקי

על אודות האקדמיה

האקדמיה ע"ש פולונסקי ללימודים מתקדמים במדעי הרוח והחברה במכון ון ליר בירושלים הוקמה ביוזמתו ובמימונו של ד"ר לאונרד פולונסקי. עם פתיחתה של האקדמיה בתחילת 2014 נכנסו בשעריה 14 מלגאים, ובהיקפה המלא תארח כשלושים פוסט-דוקטורנטים מצטיינים מן הארץ ומן העולם. האקדמיה מציעה לחוקרים מלגות מחקר וסביבה פיזית נאותה עם מיטב השירותים הדרושים לצורכי המחקר – חדרי חוקרים, ספרייה, מחשוב מתקדם, אולמי הרצאות, מרחבי מפגש לעמיתים ועוד – והיא ביתם הרוחני של החוקרים בתקופת המלגה. התורם ייעד להקמת האקדמיה ולייסוד קרן המלגות סכום נכבד של 50 מיליון דולר. טקס הנחת אבן הפינה נערך ב-30 במאי 2010 וטקס חנוכת האקדמיה – ב-17 ביולי 2013. 

קראו עוד


על אודות מלגת פולונסקי 

עמיתי פולונסקי מצטרפים לקהילת מחקר תוססת הפועלת בתחום מדעי הרוח ומדעי החיים ומקבלים הזדמנות להתחבר ולשתף פעולה עם יוזמות קיימות במכון ון ליר בירושלים. עמיתי פולונסקי נהנים ממעמד רשמי של חוקרים אורחים באוניברסיטה העברית בירושלים ומגישה למסד הנתונים של האוניברסיטה

קראו עוד 

על אודות המבנה

בחודש פברואר 2014 הושלמה במתחם ון ליר בנייתו של בניין נוסף – האקדמיה ע"ש פולונסקי ללימודים מתקדמים במדעי הרוח והחברה במכון ון ליר בירושלים. המבנה החדש הוקם מכספי תרומתו הנדיבה של ד"ר לאונרד פולונסקי, והוא מיועד בעיקר לארח שלושים מלגאים – פוסט-דוקטורנטים מצטיינים מהארץ ומהעולם. הבניין משמש גם להרחבת פעילותו של מכון ון ליר בירושלים ולהעמקת שיתוף הפעולה בין המוסדות הנוספים הפועלים במתחם – האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים והמועצה להשכלה גבוהה.

חנוכת האקדמיה ע״ש פולונסקי

Out Of Context 1Out Of Context 1