המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן

תהליכי הפרטה במשטרה

חדש: עלה לאויר אתר העוקב אחרת הפרטות והלאמות בישראל בזמן אמת

דוח שנתי 2013


 

 

 

Out Of Context 1Out Of Context 1

ראש המרכז

צוות התחום

כיצד הפכו מורים ומורות למורי קבלן בישראל?

Out Of Context 2Out Of Context 2