מדריך לקבלת החלטות בטרם הפרטות ומיקור-חוץ: האם להפריט, ואם כן -כיצד?

מו"ל: 
מכון ון ליר בירושלים
שפה: 
עברית
שנת הוצאה: 
2014
תיאור: 

מטרת המדריך היא לסייע למשרד ממשלתי בעבודת המטה הבוחנת את הדרכים לשיפור שירות או פעולה נקודתית שבאחריותו. המדריך נועד לסייע למשרד הממשלתי לבחון אם הפרטה היא אכן החלופה המתאימה ביותר ואם תביא לתוצאות המצופות. אם צוות המשרד מצא שהפרטה חלקית היא החלופה המתאימה ביותר לשיפור השירות, המדריך יסייע בידיו לבדוק בדיקה יסודית את החלופה הזאת ולהכין את תהליך ההפרטה של השירות, או את תהליך ההתקשרות עם קבלנים בנוגע לשירות או לפעולה שהופרטו בעבר.

המדריך נועד להתוות את דרך הבחינה של כל הפרטה חלקית, מכל סוג ובכל היקף, בעיקר בתחום השירותים החברתיים, ולוודא שמתנהל הליך אחראי ומקצועי שימנע פגיעה בשירותים הניתנים לתושבי המדינה ונזק לשירות הציבורי.