מחקר מדיניות 14: שיקולים פוליטיים בהקצאת מענקים לרשויות המקומיות בישראל

מאת 
עמיר שוסטר
שפה: 
עברית
שנת הוצאה: 
2014
תיאור: 
הקצאתם של מענקים ממשלתיים לרשויות שלטוניות נדונה רבות בספרות המקצועית. חוקרים רבים בדקו על פי אילו גורמים מחלק הממשל המרכזי את התקציב לרשויות המקומיות; מיהם שחקני המפתח בתהליך זה וכיצד הם תופסים את ההקצאה — כאמצעי המשרת את מטרותיהם הפרטיות או כאמצעי להבטיח את היעילות-הגינות של הרשויות המקומיות.
מטרתו של מחקר זה היא לנתח את הגורמים שמשפיעים על חלוקת המענקים הממשלתיים בישראל בשנים 2010-2002 .
מהממצאים עולה כי:
1. לכל אורך התקופה הושפעה חלוקת המענקים משיקולים פוליטיים. ההשפעה באה לידי ביטוי בהטיה אידיאולוגית. כלומר שׂרי פנים תיעלו מענקים לרשויות המקומיות שבהן שיעור התמיכה במפלגת שר הפנים הייתה גבוהה יותר;
2. גם לזיקה של ראש הרשות המקומית למפלגת שר הפנים יש השפעה חיובית על קבלת מענקים;
3. מענקים גמישים וספיציפיים יותר נתונים במיוחד להשפעה פוליטית.