The Legacy of Polish Solidarity: Social Activism, Regime Collapse, and Building of a New Society

The Legacy of Polish Solidarity: Social Activism,Regime Collapse, and Building of a New Society
בעריכת: 
אנדריי ריצ'ארד
מו"ל: 
הוצאת פטר לאנג ומכון ון ליר בירושלים
שפה: 
English
שנת הוצאה: 
2015
תיאור: 

תנועת "סולידריות" הפולנית הייתה שילוב של איגוד מקצועי, תנועה חברתית ורעיונות כלליים בדבר חירות וסולידריות. בהנהגת לך ולנסה תרמה התנועה רבות לשינוייה של המערכת הישנה ולקריסתה הסופית בשנת 1989, שבעקבותיה בא הקץ על המשטרים הקומוניסטיים בכל רחבי מרכז אירופה. היום אנו מציינים את יום השנה ה-25 למהפכות שלוות אלה. מה נותר מ"סולידריות"? מה חשוב עדיין? כיצד התפתחה תנועה זו וכיצד היא תרמה לקריסתה של המערכת הישנה ולבנייתה של החדשה? אלה השאלות המעסיקות את כותבי ספר זה, מומחים מובילים בחקר תנועות חברתיות, מוסדות ומבנים חברתיים ושינוי חברתי.

הספר מוקדש לזכרו של פרופ' שמואל נח אייזנשטדט שהיה עמית מחקר במכון ון ליר במשך עשרות שנים ושאחד ממאמריו האחרונים מתפרסם בספר.

ניתן לרכוש את הספר באתר הוצאת פטר לאנג.