אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל

שנות פעילות: 2012 - 2015

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ד"ר יפעת גוטמן, פרופ' הלנה דה סביליה סינה, ד"ר תמר הגר, ד"ר תמר הוסטובסקי-ברנדס, ד"ר נגה וולף ד"ר שרון וייל, עו"ד לנה ורור, עו"ד סאוסן זהר, פרופ' ראסם ח'מאיסי, ד"ר מירי ימיני, ד"ר מוהנד מוסטפא, עו"ד יפעת סולל, פרופ' יואב פלד, יעקב קורן, ד"ר דוד רונן, אסף שפירא

בשנים האחרונות היינו עדים לשורה של הצעות חוק שהועלו בכנסת ושל חוקים שכבר אושרו, הפוגעים בזכויות יסוד העומדות בבסיס הדמוקרטיה: חופש הביטוי, חופש המחאה, והשוויון לפני החוק.

הבולטים שבהם: חוק האזרחות והכניסה לישראל (מניעת איחוד משפחות), "חוק החרם", "חוק הנכבה", "חוק ועדות הקבלה" והצעת החוק להגבלת מימון עמותות. למגמה זו יש השלכות חברתיות וכלכליות על ציבור האזרחים הפלסטינים בישראל ועל יחסיו עם המדינה ועם הציבור היהודי, והיא פוגעת בחופש הפעולה של ארגוני החברה האזרחית ומסכנת את הדמוקרטיה.
קבוצת הדיון והמחקר הבין-תחומית "אזרחות על תנאי?" בודקת ומנתחת מגמה זו מבחינה משפטית, חברתית ותרבותית, ומתוך השוואה למקרים דומים בעולם. חברי הקבוצה בוחנים לעומקם היבטים מגוונים של הנושא על פי תחומי התמחותם.

במסגרת פעילות הקבוצה נערכים כנסים ואירועים ציבוריים ברחבי הארץ בשיתוף המרכז היהודי–ערבי באוניברסיטת חיפה ובשיתוף דיראסאת, המרכז הערבי למשפט ומדיניות בנצרת. מחקרי הקבוצה יפורסמו בספר.