בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא

שנות פעילות: 2016

סטטוס:

לא פעילה

מאז שנת 2000 נתגלו מרבצי גז גדולים בקרקעית הים התיכון באזורנו. כמעט כל המרבצים שנמצאו שוכנים מחוץ לתחום המים הטריטוריאליים – בשטחים שהוכרזו על ידי מדינות כאזורים כלכליים בלעדיים (Exclusive Economic Zones – EEZs). המחלוקת על גבולות ה-EEZs השונים, ובכללה גם שאלת השליטה במרבצי הגז הקיימים ובמרבצי נפט שעשויים להימצא תחתיהם, הגבירה באופן ניכר את המתחים הגיאופוליטיים באזור. נוסף לכך, בכריית הגז בסביבה של אי-ודאות ביטחונית טמון סיכון לאסון אקולוגי גדול שישפיע על כל המדינות השוכנות לחוף חלקו המזרחי של הים התיכון. על מנת למנוע סיכון אקולוגי חוצה גבולות יש הכרח בשיתוף פעולה של ארגוני החברה האזרחית ממדינות רבות ככל האפשר באזור. שיתוף פעולה כזה הוא גם הזדמנות ללמידה משותפת ולפיתוח אמון הדדי. פרויקט ה-EEZs שהתקיים במכון ון ליר בירושלים בשנת 2016 נועד ליצור הזדמנות כזו.

להלן הפעילויות שהתקיימו במסגרת הפרויקט:

  • הקמת רשת בין-לאומית של חוקרים ופעילים מארגוני החברה האזרחית ומהאקדמיה ממדינות האזור (ישראל, הרשות הפלסטינית, מצרים, תורכיה, יוון והקהילה היוונית והתורכית בקפריסין), שלהם עניין משותף בשימור הביוספרה בחלקו המזרחי של אגן הים התיכון.
  • קיום סדנה מקצועית בין-לאומית שעסקה בחקיקת חוקים לשימור הסביבה הימית ולהגנה עליה באזורים כלכליים בלעדיים במדינות האזור.
  • פרסום נייר עמדה המבוסס על הסדנה המקצועית, המכוון לממשלות ולאמצעי התקשורת באזור.

מטרת נייר העמדה המצורף למטה היא ליצור בסיס משותף לשדולות למען רגולציה בנושאי איכות הסביבה של ה-EEZs במדינות האזור. באופן כזה אנו מבקשים ליצור שיתוף פעולה עקיף בין משטרים למניעת זיהום ימי מכריית גז ולטיפול בזיהום כזה אם יתרחש.