גלגוליהם של רעיונות מיתיים באסלאם השיעי

שנות פעילות: 2014 - 2016

סטטוס:

לא פעילה

במהלך שנת 2014 התכנסה במכון ון ליר בירושלים קבוצת מחקר ודיון שעסקה ברעיונות המיתיים העומדים ביסוד האמונה השיעית. מטרת הקבוצה היתה להתחקות על מקורותיהם של מיתוסים מרכזיים בספרות השיעית ולתאר את גלגוליהם לאחר שנקלטו בקורפוס השיעי. הדיון התמקד ברבדיה השונים של הספרות השיעית, החל בספרות המסורתית הקדומה ביותר, עבור דרך הספרות הפרשנית וכלה בספרות התיאולוגית והפילוסופית. ברקע הדיונים בקבוצה עמדה שאלת היסוד, האם קיומם של רעיונות מיתיים משותפים לאסלאם השיעי ולדתות אחרות – דוגמת היהדות, הנצרות, הדת הזורואסטרית או הדת המניכאית – מלמד בהכרח על קשרים בין-דתיים ועל נדידה של ידע ורעיונות בשלבי התפתחותה המוקדמים של האמונה השיעית?