גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי

שנות פעילות: 2013 - 2014

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

חיים אבני, אילן אזרחי, גדעון אלעזר, דוד אפרתי, יעקב אריאל, אליהו בירנבוים, רגב בן-דוד, אלי בן רפאל, אבי בקר, אברהם גרוס, סרג'יו דלה-פרגולה, גבי הורנצ'יק, יאיר הלוי, זאב חנין, אריה חסקין, אדוארדו טורס, ראובן טרדבורקס, אריק כהן, סוזנה כהן-וייס, אלי לדרהנדלר, דב מימון, דינה מסתאי (פון שוורצה), דליה מרקס, נעמה סרי-לוי, זאב צ'רנין, אילה קיסר-שוגרמן, מאיר קראוס, לריסה רמניק, דניס שרביט, גבי שפר

המודרנה השפיעה על העם היהודי בשני כיוונים מנוגדים: עזיבה של העם היהודי והצטרפות אליו. תופעת העזיבה הנרחבת, מרצון או מאונס, חזרה ונשנתה מאז התקופה הקדומה, אולם מגמת ההצטרפות הולכת ומתגברת מאז המחצית השנייה של המאה העשרים.

גורמים שונים תרמו לגידול במספר המעוניינים להצטרף לקולקטיב היהודי. החל מביטול חוקי המדינות שאסרו על נתיניהן להמיר את דתם ליהדות ועד לשינוי בתדמיתם של היהודים בחברה המערבית, שהביא לראייתם כפרטנרים ראויים לקשרי חברות ולנישואין.

תופעת ההצטרפות מתרחשת בקרב קבוצות מגוונות: עולים שאינם יהודים המבקשים להיות חלק מהחברה היהודית בישראל; בני משפחות מעורבות שהופכים להיות חלק מהקהילות יהודיות בתפוצות; צאצאי אנוסים ושבטים בעלי מסורת יהודית המנסים לשוב אל שורשיהם היהודיים; וכמובן גם אנשים שבוחרים בדרך הגיור ממניעים חברתיים ורוחניים.

הקהילות היהודיות עברו אף הן שינוי והרחיבו את אפשרויות ההצטרפות אליהן. על תהליך הגיור המסורתי נוספו גם צורות הכלה מגוונות יותר הן בישראל (חוק השבות) והן בקהילות בתפוצות. מטרת קבוצת המחקר לעמוד על טיבן של קבוצות אלו ולנתח את משמעות התופעות הקשורות בהצטרפות אל העם היהודי בעשורים האחרונים.

בין השאלות שהקבוצה דנה בהן:

•מי הם הגרים, המצטרפים והחוזרים?

•מה הם תהליכי הקבלה וההכלה שלהם בתוך החברה היהודית?

•מה תפקידן של הקהילה ושל המדינה בתהליך זה?

•כיצד משפיעים תהליכים אלו על עיצוב גבולות הקולקטיב היהודי?