דמוקרטיה וניאו-ליברליזם בעקבות המשבר הכלכלי

שנות פעילות: 2015

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ד"ר אמית אביגור-אשל (ראש קבוצה), קרן בורנשטיין, פרופ' אליס ברזיס, ד"ר סינתיה גבאי, ד"ר שרון גורדון, ד"ר מירי גל-עזר, פרופ' לב גרינברג, ד"ר אפרים דוידי, ד"ר אריה ונגר, ד"ר פיטר-וים זוידהוף, בת אל יוסף, פרופ' יוסי כורזים, ד"ר רונן מנדלקרן (ראש קבוצה), ד"ר אסא מרון, נעמה נגר, מאיה פנחסי, ד"ר קלאודיה קדר, ד"ר אלי קוק, ד"ר מיכל קורא, ד"ר אבי קיי, אמנון קנול, פרופ' זאב רוזנהק, ד"ר אסף רוטמן, תומר שדמי, ד"ר אמטנס שחאדה, מריק שטרן, פרופ' מיכאל שלו

בעשורים האחרונים הפכה התפיסה הניאו-ליברלית לפרדיגמה הפוליטית השלטת בכל המדינות הדמוקרטיות, וישראל בכללן. בעיני מנסחיו ומוביליו נועד הניאו-ליברליזם לממש באופן מלא ומקיף את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה עצמה; אף על פי כן בפועל הוא איים לא פעם על פעולתה התקינה של המדינה הדמוקרטית. המשבר הכלכלי העולמי העצים את המתח המובנה בין דמוקרטיה לניאו-ליברליזם ודומה שהביא אותו לשיא. פרויקט המחקר מבקש לבחון את האופנים שבהם בא לידי ביטוי המתח שבין דמוקרטיה לניאו-ליברליזם ואת השפעת המשבר על התהליכים אשר מעצבים אותו מחדש בעקבות המשבר. אמנם שאלות אלו כבר נדונו במחקר הסוציולוגי והפוליטי, אולם הדיון בקבוצת המחקר מתאפיין בבחינה מזווית רב-תחומית.

 

פעילות הקבוצה:

מפגשי הקבוצה מתקיימים אחת לחודש, ובכל מפגש מציגים שלושה מחבריה הן את ההתייחסות בדיסציפלינה או תת-הדיסציפלינה בתחומי המחקר שלהם לנושא המרכזי של הקבוצה, והן את המחקר שהם עצמם עוסקים בו. המציגים בכל מפגש חולקים ביניהם עניין דיסציפלינרי דומה או תחום מחקר קרוב. עד כה, התקיימו מפגשים בנושאי מרחב, תרבות, המדינה הניאו-ליברלית ותופעת המחאה. הדיונים כוללים הצגת שאלות עומק למציג/ה מצד יתר חברי הקבוצה, הערות תיאורטיות ומתודולוגיות שמטרתן לשפר את המחקר שבו עוסק/ת המציג/ה ולעתים אף ויכוחים לגבי טיבם של מושגים. היקף הנוכחות במפגשי הקבוצה נשמר לאורך השנה, ונע בין 15 ל-25 משתתפים בכל מפגש.