הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון

שנות פעילות: 2013 - 2015

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

אירית בלאס, יעל ברדה, ארנון דגני, הימת זועבי, אורנה כהן, עאדל מנאע, יונתן מנדל, אריז' סבאג'-ח'ורי, עומרי רביב, מוריאל רם, אורן שלמה, חנה שמש

את קבוצת המחקר "הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון" מרכז בני נוריאלי. במסגרת פעילות הקבוצה, חברותיה וחבריה דנים באופני ההבניה של הממשל הצבאי שהתקיים בשטחי ישראל בשנים 1948–1968 כמנגנון שבאמצעותו אוזרחו פלסטינים ויהודים. חבריה עוסקים בדיוניהם בהשפעות שהיו לממשל הצבאי על דרכי ניהול אוכלוסין גם לאחר סיומו הפורמלי, הן בישראל והן בשטחים הכבושים מאז 1967.

 

בפגישות הקבוצה חבריה מציגים מקרי מבחן שונים החושפים את הקשרים בין הממשל הצבאי ובין היררכיות חברתיות וייצור ושכפול של ידע וזיכרון. עד כה הוצגו בין היתר מקרי הבוחן של הממשל הצבאי כמנגנון לגיוס קולות במערכות הבחירות לכנסת, הממשל הצבאי כמוסד לייצור ידע על הערבים-הפלסטינים, והממשל הצבאי כ"מעבדה" לבחינת יחסי הממשל מול האזרחים הפלסטינים ויחסי הממשל מול האזרחים היהודים, וצורות של פיקוח כלכלי באזורים שונים של הממשל.

 

חברי הקבוצה שואפים לפרסם בעתיד את פעילותם בקובץ מאמרים.