העברת זיכרון ובדיון

שנות פעילות: 2012 - 2015

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

מיכל אהרוני; עליזה אורבך; מאיר אפלפלד; דנה אריאלי-הורוביץ; אתי בן זקן; מיכל בן-נפתלי; יפעת גוטמן; יוהנה גוטספלד; גרי גולדשטיין; מיטל גמבשו-חימוביץ; יולנדה גמפל; רינה דודאי; סוסנה הלר; אלי וקיל; לאה זהבי; יונתן חיימוביץ'; יעל חרסונסקי; ימימה כהן; מנדי כהנא; אודיה כהן-רז; סנדרה מאירי; רעיה מורג; עמליה מרגולין; רון מרגולין; מוטי סנדק; יהודית ענבר; חביבה פדיה; דניאל פרידמן; מנואלה קונסוני; נעה קורן; שלומית רימון-קינן; גלילי שחר; איתן שטיינברג; נעמה שיק

המקרה הקיצוני של השואה מציב שאלות מכוננות לגבי העברת הזיכרון, של יחיד ושל קהילה. האם היא רק איסוף של תיעוד היסטורי או גם בהכרח ביטוי של צריבות-אָפֶקט והשלמה בידיונית של החסר בין "פרטי מציאות"? ומהם הכלים הניאורלוגיים, פסיכולוגיים, היסטוריים, תרבותיים להבנת התהליך?   

השואה, כשאלת מוצא, מעלה שאלה נוקבת לגבי צורות ההתנסחות והכתיבה של הזיכרון המועבר. הנאציזם עשה שימוש חסר תקדים באמצעי הבדיון של הפרופגנדה, ובשיאו בוצעה השואה, מתחילתה ובכל שלביה, תוך שימוש מכוון בהונאה ובבימוי מתעתע. אולם, עד היום עדיין לא נידונה בכל עומקה השאלה כיצד תחלץ העברת הזיכרון משכפול הסיפור הנאצי, והאָפֶקטים עזי היצרים שלו? האם תוכל האמנות לחשוף בעוצמה רגשית נגדית את תהליכי ההונאה, או לחלופין האם תחזור ותעורר את אותם דחפים? מהו המאבק על העברת הזיכרון, מבעד להכללה או להדרה של חלקים ממנו? ומכאן, האם נוכל לדרוש מחויבות אתית מהבדיון, אחריות להקרנה המוסרית שלו על ההווה? 
בקבוצת הדיון ישתתפו סופרים ואמנים בצד וחוקרים מדיסציפלינות שונות, פסיכולוגים, חוקרי מח, היסטוריונים, חוקרי ספרות ותרבות. הדיון יתנהל מתוך התייחסות ליצירות ספרות ואמנות, ולטקסטים מחקרים ביקורתיים. קבוצת הדיון תוכל לשפוך אור חדש על תופעת העברת הזיכרון, ועל עיצובו מבעד למעשה הבדיון, ועל השלכותיה האתיות באזורנו ובעולם משתנה. קבוצת הדיון תוכל להניב מאמרי מחקר, ולהוות השראה והעמקה של היצירה הספרותית והאמנותית.
 
תוכנית העבודה:
הפגישה הראשונה התמקדה בהצגת הנושא הכללי ובהכרות בין חברי הקבוצה. כל אחד מהמשתתפים דיבר על תחומי היצירה ו/או המחקר שלו ועל זיקתו לנושא העברת זיכרון ובדיון.
הפגישה השנייה נערכה במוזיאון יד ושם בהדרכת חברת הקבוצה יהודית ענבר, האוצרת הראשית של מוזיאון יד-ושם, ובהדרכתה של אליעד מורה-רוזנברג, אוצרת תערוכת "דיוקן אחרון, אמנים מתעדים בשואה". המפגש עסק בסוגיות מוזיאליות של העברת זיכרון כפי שהן באות לידי ביטוי במוזיאון יד-ושם המחודש. 
בפגישה השלישית תפגש הקבוצה עם הסופר אהרן אפלפלד, שישוחח על זיכרון ובדיון השזורים בספריו.
הפגישה הרביעית תעסוק במאפיינים הנוירולוגיים, הפסיכולוגיים, הפיזיים והגופניים של הזיכרון.
חמש הפגישות שלאחר מכן יתמקדו כל אחת במדיום אמנותי שונה: מוסיקה, תיאטרון, קולנוע, יצירה פלסטית וספרות, ובשאלות מחקריות הנובעות מהם. 
חברי קבוצה ואורחים יעמדו במוקד הפגישות בהתאם לתחומי אמנותם ומחקרם.
פעילות הקבוצה: 
20.04.2012

 פגישה עם פרופ' אהרון אפלפלד-חלק א

20.04.2012

 פגישה עם פרופ' אהרון אפלפלד-חלק  ב

21.12.2012

מפגש  עם מנדי כהנא

10.10.2013

הרצאתו של פרופ' שאול פרידלנדר, Some Reflections on Transmitting the Memory of the Shoah and its Implications, Particularly in Israel