העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד

שנות פעילות: 2014 - 2015

סטטוס:

פעילה
משתתפים: 

אמל אבו זידאן, מרזוק אלחלבי, ד"ר אבתסאם ברכאת, פרופ' אמל ג'מאל, עו"ד אוסמה חלבי, ד"ר יוסרי ח'יזראן, עו"ד סאמי מהנא, ד"ר רביעה סבאג, סעיד סלאמה, ד"ר יסמין עבוד-חלבי, סוהא ת'אבת חלבי

הקבוצה תמקד את דיוניה בחקר הזהות האתנית והתרבותית של הדרוזים בישראל. בדיוניהם יעמדו המשתתפים על ההתפתחות ועל האופי של היחסים בין בני העדה הדרוזית ובנותיה ובין שאר הפלסטינים בישראל מכאן, ובין הדרוזים בישראל לאזרחי המדינה היהודים והמדינה מכאן. בין יתר הנושאים שיידונו יהיו מקומן של הנשים בשינוי חברתי ופוליטי בחברה הדרוזית בישראל, השפעת השירות בצבא על חיי החברה הדרוזית והשלכות הסרבנות לשירות, התעסוקה בכפרים הדרוזיים, ענייני תכנון ובנייה, ועוד. הקבוצה תשאף לפרסם את דיוניה במסמך מסכם שיפורסם לקראת סיום פעילותה, וירכז את השינויים שהתחוללו לאחרונה בקרב בני העדה הדרוזית ובנותיה בישראל ואת השלכותיהם על מקומם ועל מעמדם של הדרוזים בישראל.

בשנת 2014 יתמקדו המפגשים בסוגיית השייכות והזהות, ותחילה נעשה זאת מתוך התבוננות פנימית. נבדוק היבטים היסטוריים, חברתיים ופוליטיים שהשפיעו על עיצוב זהותנו בישראל במשך השנים. ננסה לגעת בנושא הדת, ובעיקר בתפקיד אנשי הדת בהבניית הזהות של בני העדה ובתחזוקה. עוד ננסה להבין את מעמדה של האישה הדרוזית, ובכלל את התמודדות בני העדה השמרנית עם האתגרים שמעמידה בפניהם המודרנה. נעשה זאת תוך כדי דיאלוג בין חברי הקבוצה, במפגש עם אנשים מחוץ לקבוצה כמו אנשי דת ובמפגש עם קבוצה מקבילה מכפרי רמת הגולן. בסוף השנה הראשונה נשאף לקיים פאנל או שניים באחד הכפרים הדרוזיים בצפון.