הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח

שנות פעילות: 2013 - 2015

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

רים אבו ג'אבר, בסיליוס בווארדי, עידן בריר, סיגל ג'ורג'י, רבאח חלבי, דפנה יצחקי, יונתן מנדל, סלמאן נאטור, יונית נעמן, מיטל פינטו, אליף פראנש, אלון פרגמן, טאריק רג'ב, יהודה שנהב, עאידה תומא-סלימאן

קבוצת המחקר "הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח" פועלת במכון ון ליר בירושלים מתחילת שנת 2013. מרכז הקבוצה ומנהלה הוא הסופר והעיתונאי מרזוק אלחלבי וחברים בה חוקרים מתחומי דעת מגוונים ומגישות מחקר שונות. חברות הקבוצה וחבריה דנים בסוגיות הקשורות למעמדה, למקומה, להוראתה ולשימושיה של השפה הערבית בישראל בקרב האזרחים היהודים והפלסטינים, ובסוגיות פוליטיות, פדגוגיות וחברתיות הנוגעות לשפה הערבית.

 

חברי הקבוצה קושרים בדיוניהם בין מעמדה ומקומה של הערבית בחברה בישראל לבין מעמדם ומקומם של הפלסטינים בישראל. בין היתר הם בוחנים סוגיות הנוגעות למקומה של הערבית בקרב החברה הפלסטינית, שאלות הקשורות ליחסי הכוח בין השפה הערבית לבין המדינה והשפה העברית, כמו גם להשתקפותם של הסכסוך ושל דפוסים פוליטיים בהוראתה של השפה הערבית ובשימוש בה כשפת תרבות, יצירה וכתיבה. הדיונים מתקיימים בערבית ובעברית.