יהודים צבע גזע

שנות פעילות: 2013 - 2014

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

אלפרד בודנהיימר, אמילי בונדיק, הנרייט דהאן-כלב, לינדה וינהאוס, יונה זיאנגה, סתיו חסידים-קורמברג, חן טננבלום-דונוביץ, פראן מרקוביץ, נועה סופי קוהלר, שרית קופמן-שמחון, איילה קיסר-שוגרמן, אנתוניה שמיד

בינואר 2013 החלה לפעול במכון ון ליר בירושלים קבוצת המחקר "יהודים, צבע עור וגזע", שעסקה בדימויים של זהויות היהודים בשיח הציבורי והאקדמי ברחבי העולם.

מטרתה של קבוצת המחקר הייתה לבחון את השפעת הגזעתו (racialization) של השיח בנוגע ליהודים. הישגים שהושגו בעת האחרונה בתחום חקר הגנטיקה החזירו למעשה את ההגדרות הביולוגיות של הזהות היהודית לתוך השיח, ועדיין הדיון מוסיף להתנהל לפי ניגודים בינריים של "שחור ולבן".

הקבוצה ביקשה לאתגר את הניגודים הבינריים הללו, ולדון הן בדימוי של היהודים עצמם והן בדימוי של ה"אחר" בעיני היהודים בהקשר של התפתחויות חברתיות ותרבותיות, ובהשפעתן של התפתחויות אלה על נרטיבים היסטוריים ואידיאולוגיים. דגש מיוחד ניתן לסוגיות אלה: צבע עור, גזענות ואנטישמיות, סטריאוטיפים, היחסים בין היהודים לבין האחר ("שחורים", מוסלמים, ערבים), גלובליזציה, פוסטקולוניאליזם, הגוף היהודי, יהודים "שחורים" ויהודים כ"שחורים", מגוון הזהויות האירופיות ויהודים יוצאי סין והודו.

הקבוצה התכנסה פעם בחודש למפגשים בני כשלוש שעות האחד.

בקבוצת המחקר השתתפו חוקרים ודוקטורנטים מן התחומים אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, גנטיקה, לימודי תרבות, ספרות, תולדות עם ישראל והיסטוריה כללית.

ביוני 2014 יתקיים יום עיון שיעסוק בדימוי של זהויות היהודים בשיח הציבורי והאקדמי ברחבי העולם. יום העיון יתמקד בשאלה כיצד נתפס דימוי היהודים בידי אחרים, וכיצד היהודים עצמם תופסים קבוצות אתניות אחרות, בהקשרים של מבנים חברתיים ואידיאולוגיים. המטרה היא להבין טוב יותר את השפעתן של תפיסות הנשענות על דעות קדומות על הייצוגים השונים של היהודים בתרבות הפופולרית ובשיח האקדמי.

ביום העיון ישתתפו: גבריאל מוצקין, רוב באום, אמילי בודיק, אלפרד בודנהיימר, איתן בר-יוסף, הנרייט דהאן-כלב, לינדה וינהאוס, יונה זיאנגה, אפרים זיכר, מיכאל טוך, דניאל ליס, יהודית נוילנדר, ג'ניפר סטולמן, שרה פיינברג, סת' פראנצמן, הרווי צ'יזיק, ג'ונתן קארפ, נועה סופי קוהלר, שרית קופמן-שמחון, אילה קיסר-שוגרמן, לינדסי קפלן, דני קראנץ, רחל רובינשטיין, נפתלי רוטנברג, יהודה שרים.