מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי

שנות פעילות: 2014 - 2019

סטטוס:

פעילה
משתתפים: 

ג'מילה אלנאשף, ניצה דוידוביץ', דורון טימור, אורי כהן, שאול כ"ץ, דניאל מישורי, רונן מנדלקרן, עודד מקדוסי, סמדר נוי, יעל עפרון, שפרה קיש, מריאנה רוח-מדבר

בשנים האחרונות ניכרת צמיחה בחקר האקדמיה בישראל. המחקרים בתחום זה מגוונים וכוללים נושאים דוגמת יחסי אקדמיהתעשייה, אי-שוויון בשדה ההשכלה הגבוהה, ההקשר ההיסטורי-לאומי של יחסי מדעמדינה, מדיניות מדע וטכנולוגיה כיום, אתיקה של תהליכי ייצור ידע מדעי-אקדמי ופעילותם הפוליטית של חוקרים מהאקדמיה. מחקרים אלה תורמים רבות לתיאור פניה של המערכת האקדמית בישראל, כיום ובעבר, ולהערכת מקומה במערך הלאומי ובמערך העולמי. עם זאת, ניתן להצביע על שאלות חשובות נוספות שתעלינה מעצם הצבתן של עבודות מחקר אלו זו לצד זו ובחינתן של מערכות היחסים בין תהליכי השינוי באקדמיה בישראל. מפגשים המביאים אל הדיון מסורות מחקריות מובחנות עשויים להניב גישות חדשניות ופוריות לחקר האקדמיה, לגשר בין תחומי ידע, ולאפשר מחקר של המקורות, הפרקטיקות והמשמעויות של תהליכי השינוי המאפיינים את האקדמיה הישראלית כיום. שיח מחקרי כזה מונח בבסיס דיוני הקבוצה מתוך כוונה להעלות רעיונות ולנסח שאלות שינחו מחקרי המשך חדשניים.

 

פעילות הקבוצה:

בקבוצה 15 משתתפים והיא נפגשת אחת לחודש. היא מאפשרת מרחב משותף לשיח בין חוקרים מתחומים שונים: חינוך, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, משפטים, ניהול, פילוסופיה, היסטוריה, מדע המדינה ולימודי תרבות.

הקבוצה אירחה לשיחה את פרופ' חנוך גוטפרוינד ופרופ' משה אידל וביקרה במכון וייצמן לשיחה עם פרופ' חיים הררי.

בדצמבר 2014 ערכה הקבוצה מפגש פתוח לציבור שבו הוקרן הסרט Ivory Tower שדן במשבר ההשכלה הגבוהה בארה"ב ואחריו נערך דיון בהשתתפות פרופ' חגית מסר-ירון, סגן יו"ר המל"ג. לצפייה במפגש