מזרח תיכון משתנה: נקודות המבט של תורכיה וישראל

שנות פעילות: 2013

סטטוס:

לא פעילה

סדנאות ון ליר–TESEV

בעשור האחרון חלה הידרדרות חריפה ביחסים בין תורכיה לישראל בעקבות שורה של משברים פוליטיים. בעת האחרונה השתנה גם ההקשר האזורי של שתי המדינות לנוכח התפתחויות כדוגמת האביב הערבי ומלחמות האזרחים במדינות שכנות כמו סוריה ועיראק, ושינוי זה הביא עמו גל של אתגרים חדשים לתורכיה ולישראל. באווירה זו יש חשיבות לשיתוף פעולה ולתיקון הקשרים באמצעות דיאלוג בלתי רשמי. בתקווה למצוא מכנה משותף יזמו אפוא מכון ון ליר בירושלים וקרן התורכית למחקר כלכלי וחברתי TESEV שתי סדנאות משותפות.

הסדנה הראשונה התקיימה ב-2 באוקטובר 2013 באיסטנבול בחסות הסניף התורכי של קרן פרידריך אברט (Friedrich Ebert Stiftung). משלחת ישראלית ובה נציגים מהאקדמיה, מהתקשורת, ממשרד החוץ ומהחברה האזרחית יצאה לאיסטנבול ונפגשה שם עם קבוצה מקבילה. הסדנה השנייה התקיימה בירושלים ב-22 בדצמבר 2013, והפעם באה לישראל משלחת תורכית שכללה נציגים של החברה האזרחית, קבוצות חשיבה ועיתונאים.

הדיונים עסקו באתגרים וביתרונות שנוצרו בעקבות ההתפתחויות באזור – במיוחד האביב הערבי, שינוי המשטר במצרים ומלחמת האזרחים בסוריה – וחשפו את הפערים בין נקודות המבט של שתי המדינות. הצדדים ניהלו דיאלוג מעמיק כדי להבין כיצד כל אחד מהם קורא את המפה האזורית. הסדנאות הראו כי תורכיה נוקטת שיח ליברלי בניסיון להעצים את עוצמתה הרכה באזור, בעוד ישראל רואה את האזור מנקודת מבט ריאל-פוליטית הממוקדת בביטחון. בסדנאות נדונו גם הפער בין דתיים לחילונים, תפקידם של השחקנים השונים וההבדלים בין נקודות המבט שלהם. עולם העסקים בוחן את ההזדמנויות באזור מנקודת מבט ארוכת טווח של שלושים עד ארבעים שנה, ואילו הפוליטיקאים והמדינאים עוסקים יותר בהתפתחויות לטווח המידי והבינוני. זאת ועוד, משתתפי הסדנאות ביקשו למצוא באילו תחומים כדאי לשתי המדינות לשתף פעולה. הדיונים בשאלת האנרגיה והגז הטבעי ממזרח לים התיכון גילו כי שיתוף פעולה בתחום זה יוכל לשנות את התמונה ולהועיל לשתי המדינות.