מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית - זהות ומקום בספרות ובקולנוע הערביים המודרניים

שנות פעילות: 2015 - 2017

סטטוס:

פעילה
משתתפים: 

נורה פאר, קובי אמיר, היבה יזבק,שיכה חליווא, רנא מוסא, הילה פלד-שפירא, ראג'י בטחיש, אריה גוס, הלל כהן, קלייר אורן, זהבה גנור, הניה זובידה

המסע הוא נושא מרכזי בספרות הערבית המודרנית מאז ראשיתה, החל בתיאורים של מסעות "אמתיים" מן המאה התשע-עשרה (כמו הרחלה של רפאעה אל-טהטאווי), דרך רומנים מן המחצית הראשונה של המאה העשרים המבוססים על מסע בדיוני של נוסע ערבי למערב (כגון ציפור מהמזרח מאת תאופיק אל-חכים ומנורת אום האשם מאת יחיא חקקי), וכלה ביצירות מהעשורים האחרונים המתמקדות בתמות של מסע והגירה מנקודות מבט רבות וליעדים מגוונים.

במהלך השנים 2016-2015 התכנסה במכון ון ליר בירושלים קבוצת מחקר ודיון שעניינה מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית. מטרת הקבוצה היתה לקרוא יצירות מודרניות שנכתבו בערבית ואשר מתמקדות בנושאים של מסע והגירה ובתמות משנה כגון גלות ופזורה, עקירה, ניכור וטרנס-לאומיות. נדון בסוגות שונות, לרבות רומנים, סיפורים קצרים, שירה ואוטוביוגרפיה. בטקסטים אלו עולות לרוב סוגיות של זהות והשתייכות למקום, ללאום ולשפה בעקבות מסע או מעבר גבולות מסוגים רבים. נושא זה רב-פנים ועל כן משתתפים בקבוצה חוקרים מכל תחומי הספרות הערבית ומתחומים משיקים. המשתתפים קראו ביצירות לאור טקסטים עיוניים בנושאי מסע, זהות וגבולות.

בין נושאי הדיון היו:

זהויות ערביות משתנות: כיצד הטקסטים מתייחסים לזהות והשתייכות?

מסע שחוצה גבולות גיאוגרפיים, פוליטיים ותרבותיים

מסעות "מקומיים" או מסעות מטפוריים.

החל מסוף שנת 2016 ובמהלך שנת 2017 שינתה מעט קבוצת המחקר את התמקדותה התימטית והרחיבה את הבסיס לדיוניה.

נושאי הדיון הפכו להיות סוגיות הקשורות בזהות ובמקום והללו נבחנים הן בספרות הערבית המודרנית והן בקולנוע הערבי בן-זמננו.