עבודות שקופות

שנות פעילות: 2015 - 2016

סטטוס:

לא פעילה

משתתפים: פרופ' חנה הרצוגפרופ' נעמי חזן, ד"ר עינת אלבין, ד"ר מירי אנדבלד, לינוי אספיר, ד"ר נטע ארנון-שושני, יערה בוקסבאום, הדס בן אליהו, רונה ברייר-גארב, ד"ר ענת הרבסט, ד"ר יעל חסון, יהודית חסידה, ד"ר עינת לביא, ד"ר הדס מנדל, ד"ר סיגל נגר-רון, סמאח סלאימה אגברייה, אסנת פלד-לוי, ד"ר נדב פרץ-וייסוידובסקי, ד"ר עמית קפלן, ד"ר מירי רוזמרין, ליאורה רופמן, ד"ר אראלה שדמי

 

 

קבוצת המחקר עבדה במכון במשך שנתיים (2015–2016) ודנה דיון מעמיק במושג "עבודות שקופות" ובמשמעויותיו. בקבוצה חברות חוקרות מתחומי הסוציולוגיה, הכלכלה ומדיניות הרווחה. דיוני הקבוצה הובילו להבנה כי נושא העבודה השקופה הוא מפתח להבנת היקף המחויבויות של נשים ותפיסת הזמן שלהן, ומתוך כך להבנת החסמים העומדים בפניהן בהשתלבות מלאה ושוויונית בשוק העבודה.

 

מתוך מסקנות עבודות הקבוצה:
"עבודה שקופה" היא עבודה הנעשית בספרה הפרטית של משק הבית, עבודה התנדבותית בספרה הציבורית ועבודה רגשית הנעשית בספרה הציבורית והפרטית כאחד, אך אינה מוגדרת או זוכה להכרה כעבודה ואינה מקנה תגמול כספי. עבודות שקופות הן מנגנון חברתי-תרבותי סמוי אך רב עוצמה המשמר את האי-שוויון בין נשים לגברים ואת היחסים ההיררכיים בין הספרה הציבורית לספרה הפרטית. הכללת העבודה השקופה בסדר היום החברתי מחייבת להעריך מחדש הן את הערך המופחת שניתן לעבודות הטיפול, התמיכה והחינוך, והן את מבנה שוק העבודה ואת מקומן של נשים בו.

את העבודה השקופה יש להבין מתוך היחסים שבין "עבודה" ל"לא עבודה"; בין עבודה בשכר (paid labor) לעבודה שאינה בשכר (unpaid labor); בין הפרטי לציבורי.
עבודה שקופה בספרה הפרטית כוללת את עבודות הבית (ובכלל זה עבודות בית שגרתיות ושאינן שגרתיות) ואת עבודות הטיפול (care work).
עבודה שקופה בספרה הציבורית כוללת עבודות בית במשרד (למשל: אחריות על כיבוד, ניקיון וסדר באירועים חברתיים בלתי רשמיים במסגרת העבודה, טיפול בנושאים פרטיים ומשפחתיים עבור המעביד ועוד) ואת עבודת התמיכה והעבודה הרגשית (emotional labor) הנעשית במרחבים שונים. נוסף על כך, גם בתוך עבודות הנעשות בתשלום, במיוחד עבודות טיפול, ישנם מרכיבים שאינם בתשלום ואינם מוכרים. דוגמה לכך היא עבודת הסיעוד ובייחוד זו הנעשית בבית המטופל.

עבודת הקבוצה הוצגה בכנס ב-7.12.16 בתמיכת קרן רוזה לוקסמבורג. הכנס עורר עניין תקשורתי רב. ראו לדוגמה: ריאיון עם ד"ר מהא כרכבי סבאח, החוקרת הראשית של פרויקט המחקר של מרכז "שוות" בנושא עבודות שקופות; ריאיון עם ד"ר עינת לביא על התמודדות של אמהות בעוני עם מערכת החינוך; וכתבה בנושא עבודות שקופות ב-ynet.
לדף מידע ולהצעות מדיניות ראו בקובץ המצורף.

 
הפרויקט קיבל בשנת 2016 תמיכה בסך 21,500 ₪ מקרן רוזה לוקסמבורג.