עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים

שנות פעילות: 2016 - 2019

סטטוס:

פעילה
משתתפים: 

גאולה אלימלך, יקיר אנגלנדר, ציפי בן עמי, יעל בר צדק, עמרי גרינברג, תמר הוסטובסקי ברנדס, דניאל היילבלום, יעל ליטמנוביץ, תמר לניר, רעות מיימון, ויויאן סילבר ברודי, מיכל סליטרניק, יאיר פז, שמרית פלד, ליאת פרידגוט נצר, רננה קידר (ראש הקבוצה), אמנון קנול, יעל רונן, דותן רוסו, דניאל שני, דפנה שרגא

קבוצת המחקר "עתיד הצדק" מתמקדת בקונפליקטים אלימים מתמשכים כתופעה עכשווית ייחודית המעוררת אתגרים תיאורטיים, מוסריים ומשפטיים. קבוצת המחקר מבקשת לבחון את השינוי בתפיסות היסוד של הצדק ולברר מה המשמעות של "להיות צודק" במציאות של קונפליקט מתמשך. הסכסוך הישראלי–פלסטיני משמש מקרה הבוחן המרכזי, מתוך שאיפה להרחיב את המסגרת הדיונית כך שתכלול היבטים תיאורטיים והשוואתיים רחבים ככל האפשר.

אופיים המשתנה של סכסוכים עכשוויים, בין שמדובר במלחמה העולמית בטרור בעקבות פיגועי אחד-עשר בספטמבר ובין שמדובר בסכסוך המתמשך במזרח התיכון, מחייב חשיבה מחודשת על מושג הצדק במקרים של קונפליקטים והפרות חמורות של זכויות אדם. הקבוצה בוחנת כיצד השינויים בחברה, במשפט ובתרבות משפיעים על התפיסות המסורתיות של מושג הצדק ומשנים את דרכי החיפוש אחריו במציאות רווּיַית האלימות של ימינו.

הקבוצה עוסקת בשאלת הצדק בהיבט רב-תחומי: לצד העיסוק בתבניות משפטיות ותיאורטיות מסורתיות ישולבו זוויות היסטוריות, פסיכולוגיות, ספרותיות, כלכליות ותקשורתיות לשם פיתוח שפה משותפת החוצה גבולות דיסציפלינריים.

 

פעילות הקבוצה

הקבוצה נפגשת אחת לחודש. במפגשים נדונות שאלות תיאורטיות ומעשיות הנוגעות לניסיון להגדיר מהי המשמעות ומהו התוכן של המושג "צדק" במציאות של סכסוך מתמשך. פעילות הקבוצה כוללת הרצאות אורח ודיונים קבוצתיים בהנחיית חברי הקבוצה אשר מתמקדים הן בבחינת דרכים חלופיות לחשיבה על צדק, מעבר להגדרות פילוסופיות ומשפטיות מסורתיות, והן במחשבה על תוצרי פעולה אפשריים לקבוצה שיתרמו לחשיבה המוחשית-מעשית על דרכי עשיית צדק בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני.