פרויקט הים השחור: פונטוס כמרחב גישור

שנות פעילות: 2015 - 2016

סטטוס:

לא פעילה

האירועים האחרונים והמתמשכים בחצי האי קרים מאשרים מחדש את חשיבותו של אזור הים השחור, המשותף לאוקראינה, רוסיה, גאורגיה, טורקיה, בולגריה ורומניה. אזור זה, הנחשב בעיני רבים המשכו הצפוני של מזרח הים התיכון, חשוב גם להגדרתה העצמית של מדינת ישראל, מדינה שהקימו מהגרים יהודים ממזרח אירופה, שבדרכם לארץ האבות היה עליהם לחצות את הים השחור מאודסה לאיסטנבול ומשם להמשיך דרך מזרח הים התיכון עד יפו. כך למשל, יש חשיבות סמלית לעיר הנמל אודסה, השוכנת לחופיו של הים השחור, ו-33% מתושביה לפני המהפכה הרוסית היו יהודים, אשר שימשה בעקיפין דגם לתכנון העיר תל אביב. חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי של ישראל, שבילה עשרים שנה מחייו באודסה במחיצת הסופרים הגדולים של הספרות העברית והיידית, ושבחר בסופו של דבר להגר לארץ ישראל, הורה לבנות את ביתו בתל אביב על פי סגנונו של הבית שעמד מעברו השני של הרחוב שבו התגורר באודסה.

קבוצת מחקר זו עוסקת במחקר בין-תחומי של אזור הים השחור בהקשריו ההיסטוריים, התרבותיים והספרותיים ומשתתפים בה חוקרים מדיסציפלינות שונות.

לקבוצה שלוש מטרות עיקריות:

  1. מתן דגש על חשיבותו של הים השחור כעומד ברקע להתהוותה של התרבות הישראלית;
  2. שילוב לימודי הים השחור עם לימודים ים תיכוניים;
  3. טיפוח והעמקה של הקשרים עם מוסדות אקדמיים במטרה לפתח פרויקט בין-לאומי באזור הים השחור אשר ישמש מרחב גישור בין מזרח אירופה למזרח הים התיכון.