פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות

שנות פעילות: 2015 - 2017

סטטוס:

פעילה
משתתפים: 

אלי אושרוב, ד"ר שלי אלקיים, ד"ר אליעזר באומגרטן, ד"ר אלמוג בהר, ד"ר יוחאי בן-גדליה, ד"ר אמיר בנבג'י, ד"ר גיא ברכה, ד"ר נח גרבר, קרן דותן, ד"ר דורון דנינו, עידו הררי, ד"ר יאלי השש, רעי חגי, ערן חכים, ד"ר חנן חריף, ד"ר הלל כהן, סמדר כהן, ד"ר מלכה כ"ץ, ד"ר נסים ליאון, ד"ר אביעד מורנו, ד"ר עמוס נוי, ד"ר חיה סספורטס, ד"ר מנשה ענזי, הדר פלדמן, אבי-רם צורף, תרצה קלמן, תמיר קרקסון, ד"ר הדס שבת-נדיר, לילך תורג'מן

קבוצת המחקר "פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיביות יהודיות" היא המשך של הקבוצה יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית שפעלה במכון ון ליר בירושלים בשנים האחרונות. הקבוצה עוסקת בבחינה מחדש של שאלות "יהודי המזרח" בהקשרים היסטוריים ועכשוויים, החורגים מעבר להבחנות הדיסציפלינריות והמושגיות המסורתית בין העיסוק ההיסטורי בקהילות היהודיות במזרח והעיסוק האתנוגרפי והסוציולוגי במזרחים בישראל, ובודקת את הנתק שהן יצרו בין ההווה המזרחי לעבר שלו. בראש ובראשונה מתקיים במסגרת זו מפגש מתמשך ופורה בין חוקרים צעירים המביאים לידי מגע את הדגשים ההיסטוריים האופייניים למכון בן צבי מצד אחד, ואת הדגשים העכשוויים האופייניים למכון ון ליר מצד אחר. מפגש זה גם יצר מסגרת מחשבה שבה הדיון בפרספקטיבה המזרחית, על פניה השונות, מאפשר להאיר באור ביקורתי כמה מן היסודות של תזת החילון, במובנה הרחב, ולבחון מחדש את הדיכוטומיות שהיא נשענת עליהן – דתי–חילוני, מערב–מזרח, לאומי–דתי – דרך ההיסטוריוגרפיה שהיא מייצרת ודרך הפרקטיקות הרווחות הנובעות ממנה ומשמרות אותה.

הקבוצה מתמקדת בניתוח היבטים שונים של ביקורת החילון דרך מושגי יסוד כמו "מסורתיות" ו"משיחיות", מתוך רצון לבחון באיזה אופן הם עשויים להציע אלטרנטיבות לבינאריות שבתשתית הסדר החילוני. מתוך כך הקבוצה עוסקת בבחינה של תופעות היסטוריות מגוונות במסגרת אחת – מן ההגות של צפת במאה ה-16 ועד לשירה מזרחית עכשווית, הן הגות שהתפתחה במזרח והן כזו שצמחה במערב – ובעמידה על הקווים המושגיים המקשרים ביניהן, בניסיון להציע ביקורת רחבה על התודעה המערבית והישראלית העכשווית בתוכה. במסגרת זו קיימה הקבוצה באוקטובר 2015 כנס מקיף שיוחד לפרספקטיבות העולות מן העבודה המשותפת, והיא ממשיכה לקיים הן פגישות עתיות והן ימי עיון מרוכזים. 

קבצים מצורפים: