קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום

שנות פעילות: 2015 - 2016

סטטוס:

פעילה

במסגרת הפרויקט תלמידי תיכון מירושלים – מבתי ספר יהודיים וערביים, חילוניים ודתיים – מגיעים למכון ון ליר בירושלים ליום עיון, ולאחריו יוצאים לסיור במוזיאון האסלאם ועוברים סדנאות במקום. נושאי ימי העיון משתנים, אולם הם עוסקים באופן כללי בקידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני הנוער. הפעילות מועברת לשכבה שלמה בכל בית ספר – שכבת כיתות י', שכבת י"א או שכבת י"ב. הכוונה היא לקיים את הפעילות בכל פעם עם שכבה אחרת ממגוון בתי ספר, וכך לחשוף כמה שיותר תלמידים לפרויקט. בכל יום עיון התלמידים שומעים הרצאה מפי אחד מחוקרי המכון. בין ההרצאות שניתנו עד עתה: פרופ' יצחק גל-נור על מהות הדמוקרטיה ועל ניסיונות לכרסם בדמוקרטיה הישראלית, פרופ' רות גביזון וד"ר בשיר בשיר על יחסי יהודים–ערבים בארץ לאור חזון מגילת העצמאות, ד"ר יובל עברי וד"ר אלמוג בהר על תרבות ישראלית וייצוג שוויוני והולם למוסיקה ולתרבות המזרחיות ופרופ' עזיז חידר על שיח הדמוקרטיה בישראל.

באמצעות ימי עיון אלו, שבכל אחד מהם משתתפים כ-150 תלמידי תיכון, המכון מקדם את הערכים הללו תוך קיומו של שיח אינטלקטואלי מעמיק בקרב בני נוער הנמצאים על סף סיום לימודיהם בבית הספר.