קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות

שנות פעילות: 2014 - 2019

סטטוס:

פעילה
משתתפים: 

ד"ר אירנה אווה בן-דוד, פרופ' רפאל גרוס, ג'ני הסטרמן, פרופ' יפעת וייס, פרופ' גבריאל מוצקין, יונתן שילה-דיין

קשרי המחקר בין חוקרים מישראל ומגרמניה הניבו פירות רבים. עדות לכך הוא המספר ההולך וגדל של מיזמי מחקר, קרנות מחקר וכנסים משותפים לישראלים ולגרמנים וכן התנועה הגוברת של חוקרים ומשאבים בין שתי המדינות. הדבר נכון במיוחד לגבי מחקרים בתחומי המדע. ואולם בעשורים האחרונים מסתמנת התפתחות ראויה לציון גם בשיתופי הפעולה בתחום מדעי הרוח, על אף שקשרי מחקר אלה היו בראשיתם שנויים במחלוקת.
בפרויקט נבחנת ראשיתו של שיתוף הפעולה המחקרי בין גרמניה לישראל בתחום מדעי הרוח, מנקודת מבט בין-תחומית, תוך התייחסות מיוחדת לתחומי ההיסטוריה והספרות הגרמנית. השאלה המרכזית הנבחנת בפרויקט היא כיצד קשרי המחקר משפיעים על מעמדם של מדעי הרוח הן בישראל והן בגרמניה.
הפרויקט מבקש גם לשפוך אור על הקשרים בין פוליטיקה וידע: מה היו ההשלכות הפוליטיות של פרויקטים גרמניים-ישראליים בתחום המדע? האם המחלוקות בין העמדות המחקריות והפוליטיות של חוקרים גרמניים וישראליים באו לידי ביטוי בתחומי ידע אלה? והאם שיתוף הפעולה חולל שינוי בעמדות ראשוניות אלו?

תחומי המחקר העיקריים:

  • המניעים לשיתוף פעולה גרמני–ישראלי בתחום מדעי הרוח
  • מעמדם של מדעי הרוח בישראל לפני שיתוף הפעולה ובעקבותיו
  • השפעת שיתוף הפעולה על המדיניות המדעית של גרמניה ועל מצב מדעי הרוח בגרמניה

פרויקט זה הוא פרי יוזמה משותפת של מכון ון ליר בירושלים, של מרכז מינרבה ע"ש פרנץ רוזנצווייג באוניברסיטה העברית בירושלים ושל מכון פריץ באואר שבפרנקפורט.
הפרויקט ממומן על ידי המשרד הפדרלי הגרמני למחקר ולחינוך.
בשנת 2016 קיבל הפרויקט תמיכה בסך 204,260 ₪.

 

לאתר הפרויקט