רוחניות בחינוך

שנות פעילות: 2013

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

פרימה אלבז לוביש, אורן ארגז, צבי ברגר, אביבה ברקוביץ אוחנה, חגית הכהן וולף, אלי וינוקור, יותם חותם, מיכל מושקט ברקן, פול שרל פוקס, עמיר פרימן, מריאנה רוח-מדבר, פנינית רוסו-נצר, נמרוד שיינמן, איתן שיקלי, ישעיהו תדמור

קבוצת המחקר "רוחניות בחינוך" הוקמה בחסות משותפת של מכון ון ליר בירושלים, המרכז לחינוך יהודי באוניברסיטת חיפה והמכון למחקר יישומי להעצמת הרוח והרוחניות בחינוך של קרן תל"י. הקבוצה דנה באופן שיטתי ומעמיק בשאלות הנובעות מהניסיונות להכניס היבטים של רוחניות לתוך מערכת החינוך, ובשאלות העקרוניות של הגדרת התחום: למה מתכוונים כשמדברים על רוחניות בחינוך? מהם גבולותיה? מה לגיטימי ומה לא ולפי מה הדבר נקבע? כמו כן, הקבוצה דנה בדרכים לגשת לרוחניות ובוחנת אותן בכלים המחקריים המתקדמים ביותר העומדים היום לרשות החוקרים. הקבוצה מלווה באופן ביקורתי ועקבי את התפתחות התוכניות המקודמות על ידי המכון למחקר יישומי להעצמת הרוחניות והרוח בחינוך. היא משתתפת בעיצוב של דגמי התערבות רוחנית במערכת החינוך בישראל על בסיס נתונים אמפיריים, ובמעקב מחקרי מקיף אחר אופן יישום הדגמים ואחר מידת השפעתם על מכלול העשייה בבית הספר.