תכנון ובנייה במזרח ירושלים

שנות פעילות: 2015 - 2016

סטטוס:

פעילה

המציאות במזרח ירושלים, והפערים הגדולים באיכות החיים בין מזרח העיר למערבה, מוכרים ומסוקרים היטב. מדיניות התכנון והבנייה היא ללא ספק אחת הסוגיות הבוערות והאקוטיות במזרח העיר. למדיניות זו השלכות קשות ביותר ברמה האנושית לנוכח הריסתם של אלפי בתים בשנים האחרונות ואלפים נוספים המצויים בסכנת הריסה.

קבוצת המחקר מורכבת מאנשי אקדמיה מתחומי המשפט, התכנון והסוציולוגיה, וכן מפעילים ה"מומחים לירושלים". ייחודה של קבוצה זו בהרכבה, המשלב אנשי מקצוע ישראלים ופלסטינים, המבקשים לנהל דיון משותף על עתיד מדיניות התכנון והבנייה בעיר. הקבוצה תבחן את הסוגיה על מאפייניה השונים, ותציע חלופות אפשריות להתמודדות יצירתית עם המשבר בתחום זה. כל חלופה תישקל על פי פרמטרים שונים אשר יביאו בחשבון היבטים חוקיים, חברתיים, תרבותיים, אורבאניים-גיאוגרפיים ופוליטיים.

הקבוצה תעסוק בשאלה מדוע דווקא תחום התכנון והבנייה הוא תחום בעייתי כל כך? האם הסיבות לכך עירוניות, או שמא יש סיבות עמוקות יותר – מבניות ותרבותיות – העומדות לפני התושבים וחוסמות כל אפשרות לנהוג בהתאם לחוק? ואם אלה פני הדברים, האם אפשר למצוא דרך להתאים את מערכת החוק לצורכיהם הייחודיים של תושבי מזרח העיר? האם אכן חובת השלטונות היא "לאכוף את החוק" למרות המחיר הכבד מבחינת הפגיעה בזכויות אדם?

מטרת הקבוצה לבחור את החלופה המיטבית, שתאפשר להביא לשינוי בהתייחסות של מוסדות התכנון העירוני לסוגיה זו באמצעות חקיקה, תקנות, פרשנות גמישה לחוק הקיים, או כל חלופה אחרת שתימצא מתאימה. יש לציין שלמרות ההתמקדות במזרח ירושלים – עם כל הבעייתיות הייחודית לעיר ולמעמדם של התושבים הפלסטינים – נושא זה חורג למעשה מגבולות העיר ויכול לשמש מודל למצבים דומים.