ישראל

דיאלוגים אזוריים
בצל הסכסוך הפוליטי המתמשך בין ישראל לעולם הערבי בכלל, והסכסוך הישראלי-פלסטיני בפרט, רואה מכון ון ליר בירושלים חשיבות עליונה בניסיון ליצור דיאלוג בין ישראל לשכניה ובקידומו. הואיל וכך שוקד המכון על יצירת שותפויות עם ארגונים ועם חוקרים מרחבי המזרח התיכון, ובעיקר עם שותפים ערבים פלסטינים. מיזמים אלו...
כלכלת ישראל
26/06/2019 - 18:00 עד 20:00
פרופ' זעירא מגולל בספרו את סיפורה המרתק של כלכלת ישראל, על הישגיה המרשימים ועל הסוגיות שטרם באו על פתרונן. בעזרת שילוב בין נתונים כלכליים לבין תיאוריה כלכלית עדכנית הוא שואף לעמוד על ייחודיותה של הכלכלה הישראלית. הספר מציג ממצאים חשובים ועולות ממנו תובנות חדשות רבות בתחומי הצמיחה הכלכלית, המדיניות...
ישראל במזרח התיכון
13/03/2019 - 18:00 עד 20:00
האם מדינת ישראל היא נטע זר במזרח התיכון או חלק בלתי נפרד ממנו? האם היא חלק מהאזור רק מבחינה גיאוגרפית ומנותקת ממנו מבחינות אחרות, או שעבותות קושרים בינה לבין האזור והופכים אותה למדינה מזרח-תיכונית ככל שכנותיה? אירוע זה חונך את פעילותה של קבוצת המחקר "ישראל במזרח התיכון" שתחל לפעול במכון ון ליר במרץ...
מוסר, מדיניות, ומכירת נשק: סוגיית יצוא הנשק מישראל
18/12/2018 - 15:30 עד 21:00
הכינוס מיועד לקהל מגוון, המורכב מקבוצות שונות בחברה בישראל, ובמסגרתו יידונו בין השאר השאלות האלה: מהם הערכים המוסריים שיש להביא בחשבון בשאלת יצוא ביטחוני מישראל? מה מקומה של מורשת ישראל במערך השיקולים? מהו היחס הנכון בין האינטרסים הביטחוניים, הדיפלומטיים והכלכליים של מדינת ישראל לבין ביטחונם ושלומם...
אתגרי האקדמיה הישראלית כמרחב משותף: עיון, ביקורת ופרקטיקה
22/10/2018 - 09:45 עד 14:30
משתתפי הכנס ידונו באתגרים החדשים העומדים בפני המוסדות האקדמיים בישראל נוכח העלייה הדרמטית במספר הסטודנטיות והסטודנטים הערבים הלומדים בהם, ויציעו סדר יום חדש המבוסס על הישגים קונקרטיים שכבר נראים בשטח. הכנס יתמקד בארבעה תחומים מרכזיים: תהליכי שינוי בסילבוס; הרכב כוח האדם בסגל המינהלי; גבולות השיח...
חקר ההשכלה הגבוהה והאקדמיה בישראל
27/12/2018 - 14:00 עד 17:30
מרצה אורחת: ד"ר דפנה גלבגייסר השלכות בלתי צפויות: כיצד התרחבותה של מערכת ההשכלה האמריקאית השפיעה על מגוון הסטודנטים בקמפוס וההחזרים להשכלה גבוהה בשוק העבודה (Unintended consequences: expansion, campus diversity, and changes in the returns to higher education for low-income students)
03/10/2018 - 10:15 עד 04/10/2018 - 17:45
חוק הלאום
14/08/2018 - 19:00 עד 21:00
חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, או בשמו השגור "חוק הלאום", אושר לאחרונה בכנסת ומעורר מאז דיון ציבורי סוער. החוק מעלה שאלות מהותיות בדבר הגדרת המדינה, יחסי רוב ומיעוט, מעמדה של השפה הערבית, פרויקט "ייהוד הארץ", עתיד השטחים הכבושים במסגרת משא ומתן מדיני ואיזון בין הרשות המחוקקת לבין...
אמנות פוליטית בישראל בעת הזו – פרוזה
12/06/2018 - 18:00 עד 20:00
בסדרת מפגשים זו ישוחחו במאים, אמנים פלסטיים, אוצרים, סופרים ומשוררים על משמעות הפוליטי באמנות הישראלית העכשווית ועל האתגרים הניצבים בפניה: מצד אחד המעשה האמנותי מוכפף להיגיון המסחרי ולאורח חיים צרכני שזיקתו לחיים פוליטיים הולכת ופוחתת; ומצד שני ישנו קושי לנקוט עמדות ביקורתיות הן מול הלאומנות ההולכת...
אמנות פוליטית בישראל בעת הזו – שירה
05/06/2018 - 18:00 עד 20:00
בסדרת מפגשים זו ישוחחו במאים, אמנים פלסטיים, אוצרים, סופרים ומשוררים על משמעות הפוליטי באמנות הישראלית העכשווית ועל האתגרים הניצבים בפניה: מצד אחד המעשה האמנותי מוכפף להיגיון המסחרי ולאורח חיים צרכני שזיקתו לחיים פוליטיים הולכת ופוחתת; ומצד שני ישנו קושי לנקוט עמדות ביקורתיות הן מול הלאומנות ההולכת...

Pages