מגזר שלישי

ממגזר שלישי למגזר אזרחי: לשאלת הזהות הקולקטיבית של ארגוני המגזר האזרחי
הגידול המהיר במספרם ובהיקף פעילותם של ארגוני המגזר האזרחי/ארגונים ללא כוונות רווח בשלושת העשורים האחרונים וההכרה בחשיבותם לחברה, וכן תהליכי המיסוד שבאו בעקבות זאת, לא לוו בישראל בדיון ציבורי במקומם ובתפקידיהם החברתיים הייחודיים. אין מדובר בארגונים יחידים מסוימים וגם לא בקבוצת ארגונים בתחום כלשהו,...
08/06/2014 - 10:30 עד 15:30
הכנס יתקיים במסגרת קבוצת הדיון לעניין המשגת המגזר האזרחי בישראל בפורום ון ליר לארגוני המגזר האזרחי, ובשיתוף עם הג'וינט ומיזם ממשלה–חברה אזרחית. בכנס תוצג טיוטת מסמך לדיון המסכמת את תובנות הקבוצה, שבראשה עמד פרופ' בנימין גדרון. עוד בתוכנית: הרצאת אורח של פרופ' הלמוט אנהייר מגרמניה וכן מושבים...
מדיניות ציבורית, חקיקה והמגזר השלישי / רב־שיח: מדיניות חקיקה ורגולציה כלפי המגזר  השלישי בישראל
06/11/2012 - 16:15 עד 17:30
הכנס יעסוק בהיבטים של המדיניות הציבורית כלפי המגזר השלישי בישראל ובעקרונות מדיניות החקיקה באשר להתאגדות, לממשל תאגידי ולפעילות של ארגוני המגזר השלישי בישראל. לצד דוברים בכירים מן המגזר הציבורי, מן המגזר השלישי ומן האקדמיה בארץ, ישתתפו בכנס פרופ' דאגלס ראטצן, נשיא המרכז הבינלאומי לחוקי ארגונים ללא...
מדיניות ציבורית, חקיקה והמגזר השלישי  / עקרונות חקיקה לחוק עמותות חדש בישראל
06/11/2012 - 15:30 עד 16:15
הכנס יעסוק בהיבטים של המדיניות הציבורית כלפי המגזר השלישי בישראל ובעקרונות מדיניות החקיקה באשר להתאגדות, לממשל תאגידי ולפעילות של ארגוני המגזר השלישי בישראל. לצד דוברים בכירים מן המגזר הציבורי, מן המגזר השלישי ומן האקדמיה בארץ, ישתתפו בכנס פרופ' דאגלס ראטצן, נשיא המרכז הבינלאומי לחוקי ארגונים ללא...
מדיניות ציבורית, חקיקה והמגזר השלישי / הרצאת אורח: פרופ' אוולין ברודי
06/11/2012 - 14:30 עד 15:15
במסגרת פורום ון ליר למגזר השלישי הכנס יעסוק בהיבטים של המדיניות הציבורית כלפי המגזר השלישי בישראל ובעקרונות מדיניות החקיקה באשר להתאגדות, לממשל תאגידי ולפעילות של ארגוני המגזר השלישי בישראל. לצד דוברים בכירים מן המגזר הציבורי, מן המגזר השלישי ומן האקדמיה בארץ, ישתתפו בכנס פרופ' דאגלס ראטצן, נשיא...
מדיניות ציבורית, חקיקה והמגזר השלישי  / רב שיח:מדיניות ציבורית כלפי המגזר השלישי בישראל
06/11/2012 - 12:00 עד 13:30
במסגרת פורום ון ליר למגזר השלישי הכנס יעסוק בהיבטים של המדיניות הציבורית כלפי המגזר השלישי בישראל ובעקרונות מדיניות החקיקה באשר להתאגדות, לממשל תאגידי ולפעילות של ארגוני המגזר השלישי בישראל. לצד דוברים בכירים מן המגזר הציבורי, מן המגזר השלישי ומן האקדמיה בארץ, ישתתפו בכנס פרופ' דאגלס ראטצן, נשיא...
מדיניות ציבורית, חקיקה והמגזר השלישי
06/11/2012 - 09:30 עד 17:30
במסגרת פורום ון ליר למגזר השלישי הכנס יעסוק בהיבטים של המדיניות הציבורית כלפי המגזר השלישי בישראל ובעקרונות מדיניות החקיקה באשר להתאגדות, לממשל תאגידי ולפעילות של ארגוני המגזר השלישי בישראל. לצד דוברים בכירים מן המגזר הציבורי, מן המגזר השלישי ומן האקדמיה בארץ, ישתתפו בכנס פרופ' דאגלס ראטצן, נשיא...
קבוצת הדיון המושגית
בישראל טרם התקיים שיח ציבורי ואקדמי באשר להמשגת המונח "מגזר שלישי" בהתייחס למקרה הישראלי. בשנת 2012 החלה לפעול במסגרת פורום ון ליר למגזר השלישי קבוצת דיון שעניינה ליבון מושג זה. מטרת קבוצת הדיון היא לבחון את היבטיו השונים של המושג כפי שהם עולים מספרות המחקר, להעלות סוגיות בהקשר המקומי ולהציע הגדרה...
הקבוצה המשפטית
בשנים 2011 ו-2012 פעילות פורום ון ליר למגזר השלישי מתמקדת בעיקר בתחום המשפטי-אלכ"רי ובהיבטי ההסדרה החוקית הנוגעים להתאגדות ולפעילות של ארגונים ללא כוונת רווח. התמקדות זו קשורה קשר הדוק להחלטה של קובעי המדיניות במשרד המשפטים לפתח מסגרת חקיקתית חדשה ולזנוח את חוק העמותות הקיים.  חוק העמותות משנת 1980...

Pages