צמיחה כלכלית

21/05/2014 - 19:00 עד 21:00
בעשור האחרון התעוררה בקרב רבים תחושה גוברת של פסימיות טכנולוגית המעמידה בספק את יכולתם של משקים פוסט־תעשייתיים להמשיך את התנופה הטכנולוגית שאפיינה את המאה העשרים. אשר על כן, יש החוזים האטה ניכרת בשיעורי הצמיחה הכלכלית בהשוואה לעבר. ואולם, תחזית זו עומדת בסתירה להתרחבות מתמדת בגבולות המדע, המצביעה...
מישל סטרבצ'ינסקי
החל מאוקטובר 2012 פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי הוא ראש התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים. סטרבצ'ינסקי הוא בעל ניסיון רב הן בתחום האקדמי והן בתחום יישום המדיניות הכלכלית בישראל. הוא כיהן עשר שנים בתפקיד המשנה למנהלת חטיבת המחקר של בנק ישראל והשתתף באופן פעיל בניהול הנושאים הקשורים לייעוץ הכלכלי...
מחלוקת 3: השפעת אי-השוויון על הצמיחה הכלכלית
מאמר זה דן בשאלה כיצד אי-השוויון משפיע על הצמיחה הכלכלית, ומה ההשלכות של הקשר הזה. המאמר עוסק בשאלה זו בארבעה מישורים: (א) תיאורטי; (ב) אמפירי; (ג) יישומי לישראל; (ד) ערכי. בסקירה זו אדון בשאלה כיצד משפיע אי-השוויון על הצמיחה הכלכלית. בעצם אשאל את השאלה הזאת: כיצד משפיע אופן חלוקת העוגה הלאומית על...