מסים

התפתחות הפרוגרסיביות של המסים הסטטוטוריים בישראל
בכל מדינות ה-OECD מקובל להנהיג מערכת מסים פרוגרסיבית – כלומר מערכת שבה שיעור המס הממוצע עולה עם הכנסת הפרטים. הפרוגרסיביות של מערכת המס מושפעת מההחלטות של הממשלה לאורך זמן, ובהן החלטות על זיכויים ופטורי והחלטות על מסים סטטוטוריים, דהיינו החלטות על שינויים בשיעורי המס השונים. בנייר עבודה זה נבחנת...
חישוב ההכנסות ממס עיזבון בישראל
עבודה זו אומדת את גובה התקבולים הצפויים במדינת ישראל אם יושת בה מס עיזבון. מס עיזבון הוא אחד המסים השנויים ביותר במחלוקת, ומתקיימים עליו דיונים ציבוריים נרחבים בארץ ובעולם. באמצעות דגם של פרופ' תומס פיקטי מבית הספר לכלכלה בפריז, שהתפרסם מוצגים בה לראשונה אומדנים ממשיים לתקבולים הצפויים ממס עיזבון...
מחלוקת 4: האם המס בישראל אכן גבוה מדי?
סוגיית המיסוי היא אחת הסוגיות המרכזיות בסדר היום הציבורי כמעט בכל חברה וכמעט בכל עת. הדיון על היקף המיסוי ועל משקלו בתוצר הוא בדרך כלל טעון, כיוון שהטלת מסים נתפסת כ"הכנסת היד הממשלתית לתוך כיסו של הפרט", ומכאן ההתייחסות למסים כאל נטל. עם זאת יש לעתים נטייה להתעלם מכך שהדיון על היקף המיסוי אינו...