אי שוויון

מדד המגדר: אי־שוויון מגדרי בישראל 2017
מדד המגדר, פרי פיתוח חדשני ופורץ דרך של שוות • המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים, הוא כלי לבחינה רחבת היקף של רמת האי־שוויון המגדרי בין גברים לנשים בישראל לאורך השנים. המדד מציג תמונה מפורטת של מצב האי־שוויון בתחומי חיים שונים – עבודה, השכלה, עוני, עוצמה פוליטית וכלכלית, תרבות...
מדד המגדר: אי־שוויון מגדרי בישראל 2015
מדד המגדר, פרי פיתוח חדשני ופורץ דרך של שוות • המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים, הוא כלי לבחינה רחבת היקף של רמת האי-שוויון בין נשים לגברים בישראל לאורך השנים. המדד מציג תמונה מפורטת של מצב האי-שוויון במגוון תחומים – בהם השכלה, עבודה, בריאות, עוני, עוצמה פוליטית וכלכלית,...
מדד המגדר: אי־שוויון מגדרי בישראל 2014
מדד המגדר של שוות – המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית נועד לספק בסיס מוצק להתמודדות עם סוגיה המטרידה חוקרים, קובעי מדיניות ופעילים חברתיים זה למעלה מעשור: מדוע, למרות שיפורים רבים ומשמעותיים במעמד האישה במגוון תחומים, נראה שהפער המגדרי נשמר ולעתים אף מתרחב? בשנות התשעים של המאה הקודמת הייתה התקדמות...
מדד המגדר אי־שוויון מגדרי בישראל 2013
מדד המגדר, פרי פיתוח חדשני ופורץ דרך של שוות • המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים, הוא כלי לבחינה רחבת היקף של רמת האי־שוויון המגדרי בין גברים לנשים בישראל לאורך השנים. המדד מציג תמונה מפורטת של מצב האי־שוויון בתחומי חיים שונים (עבודה, השכלה, בריאות, עוני, אלימות, ייצוג פוליטי,...
מדד המגדר ככלי למדיניות
09/10/2013 - 11:00 עד 17:30
כנס בין-לאומי להשקת מדד המגדר של שוות מדד המגדר הוא פרי פיתוח חדשני ופורץ דרך של שוות – המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים. מדד המגדר הוא כלי לבחינה רחבת היקף של רמת האי-שוויון המגדרי בין גברים לנשים בישראל לאורך השנים. המדד מציג תמונה מפורטת של מצב האי-שוויון בתחומי חיים...
פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל: מבט מלמטה
שוויון ההזדמנויות בחינוך עורר מאז ומתמיד דיון ציבורי ער וסוער בחברה בישראל. דיון זה חשוב וחיוני, שכן איכות החינוך ורמתו משפיעות במידה רבה על סיכוייהם של התלמידים להצליח בחיים. קיומו או היעדרו של הדיון גם מעידים על מידת לכידותה של החברה ועל מידת מחויבותה לצדק חברתי. אסופת המאמרים פרקטיקה של הבדל...
תקציב הממשלה החדשה
03/03/2013 - 17:00 עד 19:30
לקראת עיצוב תקציב המדינה לשנים 2013–2014 יציגו חוקרי התוכנית לכלכלה וחברה ניתוח מקרו-כלכלי הבוחן את המסגרת הפיסקלית של תקציב המדינה (לרבות השפעת הכלל הפיסקלי ומדיניות המסים) ויבחנו תרחישים אפשריים. כמו כן יוצגו בדיקה של תקציב הביטחון וניתוח היבטים בתחום אי-השוויון בחברה. לאחר מכן יתקיים פאנל של...
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
המונח "שיח טיפולי" מתייחס למגוון גישות מדעיות ומקצועיות בתחומים שונים הנגזרות מעולם המושגים של הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה המודרניות. השיח הטיפולי הפך בשנים האחרונות למושא מחקר מרכזי בסוציולוגיה, באנתרופולוגיה ובלימודי תרבות בעולם. בהקשר הישראלי, השיח הטיפולי שימש, ועודנו משמש, התשתית המדעית למדיניות...

Pages