מוסיקה

16/05/2018 - 13:30 עד 14:30
בתוכנית  גיאורג פרידריך טלמן         פנטזיה בסי מינור                                     פנטזיה בסול מינור, מתוך 36 פנזטיות לצ׳מבלו (1732-3) באך-ברהמס                    שקון ברה מינור ליד שמאל (מתוך הפרטיטה ברה מינור לכינור סולו 1720/1877) רון ויידברג                      פרלוד ופוגה במי מינור...
ד"ר יעל סלע טייכלר
ד"ר יעל סלע טייכלר היא חברת סגל במחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות באוניברסיטה הפתוחה, ובה היא משמשת ראשת תחום המוסיקה. מאז סיום עבודת הדוקטור באוניברסיטת אוקספורד ב-2010, אשר עסקה בהופעת מוסיקה למקלדת כפרקטיקה תרבותית במרחב הביתי באנגליה האליזבתנית, היא זכתה במלגות פוסט-דוקטורט באוניברסיטה העברית...
03/04/2014 - 17:00 עד 20:00
הספר הוא ספר חלוצי בשלב החדש של חקר הפיוט בתרבות היהודית והישראלית. חזרתו של הפיוט למרכז הבמה של התרבות העברית, בבחינת שיבתו של המודחק, מחייבת מצד אחד ארגון מחדש של שדה המחקר ושל תחום הידע, ומצד אחר פנייה אל העדות האישית. חזרה זו מחייבת גם בחינה של היצירה השירית העברית החדשה, בהיותה השדה הראשון שבו...
מוסיקה ומה שמסביב לה
המסות הכלולות בקובץ זה מבוססות על סדרת הרצאות שנישאו במכון ון ליר בירושלים. ההרצאות כולן דנות, כל אחת מזווית ראייה ייחודית לה, בהיבטים חוץ-מוסיקליים של עולם המוסיקה. ההרצאה הראשונה מבקשת לעמוד על מהות חדירתה של מוסיקת העם למוסיקה האמנותית על רקע התפשטות עקרון הלאומיות. ההרצאה השנייה עוסקת...