תעודת בגרות

זכאות ואי-זכאות לתעודת בגרות (5)- ניתוח הישגים של תלמידי בית ספר תיכון בישראל לפי משתנים דמוגרפיים ובית ספריים
ניתן להוריד קובץ PDF של החוברת או להזמין את החוברת המודפסת (דמי משלוח בדואר: 10 ש"ח).  
האם הצטמצמו הפערים בחינוך? (2)- על הגורמים הקובעים זכאות לתעודת בגרות בישראל
ניתן להוריד קובץ PDF של החוברת או להזמין את החוברת המודפסת (דמי משלוח בדואר: 10 ש"ח).