אקדמיה

אקדמיה באנגלית בלבד? שאלת השפה במדעי הרוח והחברה בישראל
13/03/2018 - 09:30 עד 15:00
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל משתלבת במידה הולכת וגדלה בקהילה האקדמית הבינלאומית. לתהליך זה יש צדדים חיוביים רבים אך גם השלכות מסוכנות. אחת מהן היא הניתוק הגובר בין החוקרים לבין החברה והתרבות המקומית. הדרישה לפרסום בבמות בינלאומיות מביאה לידי כך שאקדמאים רבים, גם במדעי הרוח והחברה, מפרסמים רק באנגלית...
פורום האחראים והרכזים של תוכנית ההנגשה של האקדמיה לחברה הערבית
05/02/2018 - 09:30 עד 15:45
בכניסה לחניה יש לציין כי הגעתם ליום העיון על ההשכלה הגבוהה ולחנות לפי ההנחיות
התוכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה  לחברה הערבית
22/11/2016 - 09:30 עד 15:30
בכנס יוצגו לראשונה עיקרי הממצאים מתוך סקר הסטודנטים של מחקר ההערכה שביצע מכון ברוקדייל על יישום תוכנית המל"ג להנגשת האקדמיה לחברה הערבית בשנים 2012–2016, לצד הצגת אתגרי המשך התוכנית. בחלקו השני של היום יתקיים דיון של חברי הפורום, המבצעים את התוכנית בפועל, ויגובשו המלצות לות"ת כיצד ניתן לשפר ולחזק...
השפה הערבית באקדמיה בישראל: ההיעדרות ההיסטורית, האתגרים בהווה, הסיכויים לעתיד
מחקר זה הוא המחקר הראשון הבוחן באופן מקיף את מקומה ומעמדה של השפה הערבית באקדמיה בישראל. נוכח מקומה של השפה הערבית במרחב הציבורי בישראל בכלל, נבדק במחקר מעמדה של השפה הערבית במרחב האקדמי. במסגרת זו נבדקה שאלת נוכחותה – או היעדרה – של הערבית הן כשפה אקדמית המשמשת שפת הרצאה בכנסים ושפת הוראה בקורסים...
פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה: הנגשת האקדמיה לחברה הערבית
26/01/2015 - 09:30 עד 15:30
הנגשת ההשכלה הגבוהה לערבים בישראל נמצאת על סדר היום הציבורי והממשלתי מתוך מחשבה שפיתוח נכון של ההון האנושי הצעיר בחברה הערבית יפעל לטובת החברה הישראלית כולה. בשנתיים האחרונות זוכה הנושא לעידוד מיוחד מהמל"ג בתוכנית "פלורליזם ושוויון בהשכלה הגבוהה". במכון ון ליר בירושלים הוקם פורום של כלל האחראים...
סרט ודיון: Ivory Tower
11/12/2014 - 18:30 עד 20:15
Ivory Tower (ארה"ב, 2014) נכתב, בוים והופק על ידי Andrew Rossi הסרט דן במשבר ההשכלה הגבוהה בארה"ב ומעלה שאלות על התכלית והכיוון של לימודים אקדמיים בעידן שבו העלייה החדה בשכר הלימוד, משבר הלוואות הסטודנטים והקושי של בוגרי מכללות רבים למצוא תעסוקה מערערים את התפיסה שקידשה את חשיבותה של ההשכלה הגבוהה...
נגישות להשכלה גבוהה: היבטים חברתיים ותהליכי מיון
הפרסום אזל וניתן להוריד קובץ PDF שלו.
חנוכת האקדמיה ע"ש פולונסקי
17/07/2013 - 10:00 עד 22:00
חנוכת האקדמיה ע"ש פולונסקי התקיימה ב-17 ביולי 2013. בין המשתתפים הרבים היו נשיא המדינה מר שמעון פרס, ראש עיריית ירושלים מר ניר ברקת, ד"ר לאונרד פולונסקי ורעייתו ד"ר ג'ורג'ט בנט, ראש מכון ון ליר בירושלים פרופ' גבריאל מוצקין, חברים, משפחה וקולגות.הרצאת אורח: פרופ'...
Honoring Professor Yaron Ezrahi's Work: Knowledge, Imagination, Democracy
05/01/2011 - 13:45 עד 06/01/2011 - 13:45
Conference Center at Mishkenot Sha'ananim, Gilbert de Botton Auditorium  Leading scholars from Israel and abroad will participate in this conference.  Among the topics to be discussed are: the role of science in the democratic state; the fate of democracy in the 21st century (and thereafter); the...
Knowledge, Democracy, and Imagination: In honor of Professor Yaron Ezrahi
05/06/2011 - 12:45 עד 06/06/2011 - 12:45
Leading scholars from Israel and abroad participated in this conference. Among the topics discussed were the role of science in the democratic state; the fate of democracy in the twenty-firstcentury (and thereafter); the function, nature, meaning, and dynamics of the imagination in political...

Pages