החברה הערבית בישראל

ספר החברה הערבית: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (9) (ספר אלקטרוני)
עם הופעת ספר החברה הערבית: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (9) מסיים מכון ון ליר בירושלים מפעל סטטיסטי שהחל בשנת 2005, שהוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל והשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כרך תשיעי זה יוצא, כקודמיו, בגרסה דיגיטלית, וקובצי הנתונים שבו והפרשנות שהוא מציע פתוחים ונגישים לכל המעוניין...
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (8) (ספר אלקטרוני)
הכרך השמיני של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה ממשיך מפעל סטטיסטי שיסד מכון ון ליר בירושלים בשנת 2002, ומוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל ולשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כקודמיו, הוא מופיע בגרסה דיגיטלית פתוחה ונגישה לכול, ועומד לרשותם של חוקרים, מתכננים, מקבלי החלטות...
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (7) (ספר אלקטרוני)
הכרך השביעי של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה ממשיך מפעל סטטיסטי שיסד מכון ון ליר בירושלים בשנת 2002, ומוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל ולשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כקודמו, הוא מופיע בגרסה דיגיטלית פתוחה ונגישה לכול, ועומד לרשותם של חוקרים, מתכננים, מקבלי החלטות וכל...
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (6)
בהופעת הכרך השישי של ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה, ממשיך מכון ון ליר בירושלים מפעל סטטיסטי שהחל בשנת 2002, ומוקדש לתיעוד מאפייניה של החברה הערבית בישראל והשינויים הפנימיים המתחוללים בה. כקודמו, הוא מופיע בגרסה דיגיטלית פתוחה ונגישה לכול, ועומד לרשותם של חוקרים, מתכננים, מקבלי...
פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי מדבר על המלצות הצוות שעמד בראשו עבור פורום אלי הורוביץ לכלכה וחברה. ההמלצות העיקריות היו בעניין שילוב ערבים וחרדים במשק. כידוע, ישנם פערים גדולים בהשתתפות בכוח העבודה, אבל ישנם פערים לא מבוטלים גם ברמות ההשכלה בין אוכלוסיות אלו לבין האוכלוסייה הכללית. אמנם תוכנית הממשלה "...
שיעורי ההשתתפות הנמוכים של הערבים בשוק העבודה בישראל מעוררים דאגה. בנוסף, רבים מהערבים בישראל מתקשים למצוא עבודה ושיעורי האבטלה בקרבם גבוהים. המועסקים שבהם מרוכזים במספר מצומצם של משלחי יד שהשכר הנהוג בהם נמוך. ב-23.10.2013 נערך יום עיון של התוכנית לכלכלה וחברה בנושא הערבים בשוק העבודה בישראל....
חנאן סעדי
חנאן סעדי היא בעלת תואר ראשון בחינוך ויחסים בין-לאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.  במכון ון ליר בירושלים היא הרכזת של מרכז מנאראת ליחסי יהודים–ערבים, של מערכת סדרת מכתוב לתרגומים מערבית לעברית ושל פורום המתרגמים. היא גם חברת מערכת במגזין האלקטרוני מנבר-במה ליחסי יהודים ופלסטינים בישראל. 
יום ועוד יום: אבטלה ערבית בישראל
מאז 1989 העלייה בשיעורי האבטלה במגזר הערבי היא יותר מהירה בהשוואה למגזר היהודי. תופעת האבטלה בקרב ערביי ישראל אופיינית לזמני שפל, ובתקופה של מיתון היא מתרחבת במגזר הערבי יותר מאשר ביתר מגזרי האוכלוסייה בישראל. אחת הסיבות העיקריות לכך היא שהעובדים הערבים מתרכזים בעיסוקים ששיעור האבטלה בהם גבוה....
יזמות ותיעוש בחברה הערבית בישראל
תיעוש הוא שלב הכרחי להבטחת המשך הפיתוח הכלכלי של המגזר הערבי ושילובו בחברה ובכלכלה הישראליות. המפתח לפריצת הדרך טמון ביצירת סביבה כלכלית וחברתית המעודדת יזמות. במחקר יש ניסיון לגבש מודל התנהגות המבוסס על ממצאים אמפיריים, ולאפיין תהליכי תיעוש של המשק הערבי בתנאים של כלכלה תחרותית. המחקר ישמש כלי עזר...
הולכים על הרוח: שיחות בבית-שאן
מסמך ספרותי ראשון מסוגו, שבו הסופר סלמאן נאטור מדאליית אל-כרמל חושף את תמונת עולמם וצפונות לבם של תושבי בית-שאן. סלמאן נאטור מאמין שבכל צעקן מסתתר אדם, ואת האנושיות החבויה הזו יצא לחפש. במפגש בין הסופר לבין תושבי בית-שאן מיטשטשות זהויות לאומיות נוקשות ונמוגות דעות קדומות. הפרסום אזל.

Pages