חינוך

צדק חינוכי, הפרטה ומטרות החינוך
19/11/2018 - 18:00 עד 20:30
מאז שנות התשעים עוברת מערכת החינוך בישראל שינוי מהותי שמובל בידי שני כוחות סותרים לכאורה: מצד אחד התחזקות המחשבה הניאו-ליברלית, מתוך דגש על יעילות, פריון, בחירה ותחרות, ומצד שני שגשוג חסר תקדים של רטוריקת שוויון ההזדמנויות והתביעות לגיוון ולרב-תרבותיות. מגמה זו מתבטאת למשל בבתי הספר הייחודיים...
מטרת היחידה לפיתוח מודלים של משילות משולבת היא לחזק את יכולת הרשות המקומית לפעול ולקדם את רווחת תושביה. מטרה זו מושגת באמצעות שילוב הדוק בין עבודה בשטח עם הרשויות המקומיות לבין מחקר מלווה מעמיק של כל שלבי העבודה. התוכנית החלה לפעול במכון ון ליר בירושלים בשנת 2012 כמחקר פעולה (action research)...
מאז שנות התשעים עוברות מערכות החינוך במדינות רבות שינוי מהותי שמובל בידי שני כוחות סותרים לכאורה: מצד אחד התחזקות המחשבה הניאו-ליברלית, מתוך דגש על יעילות, פריון, בחירה ותחרות, ומצד שני שגשוג חסר תקדים של רטוריקת שוויון ההזדמנויות והתביעות לגיוון ולרב-תרבותיות. בישראל למשל מגמה זו מתבטאת בהקמה של...
מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות
שיח הרב-תרבותיות חרג זה כבר מן הדיון הפילוסופי-נורמטיבי והתפשט אל שאלות פוליטיות-מעשיות הנוגעות לחלוקת משאבים הוגנת, לשוויון בין יחידים וקבוצות ולהכרה תרבותית. המדיניות הציבורית לגווניה נדרשת להסתגל למציאות החדשה ולדרישות הנגזרות ממנה. כמו במדינות אחרות בעידן שלנו, גם בישראל קיומה של שונות אתנית,...
ד"ר נתן ברבר
ד"ר נתן ברבר קיבל תואר ראשון (בהצטיינות) בפילוסופיה באוניברסיטת חיפה. את התזה של התואר השני ואת עבודת הדוקטור שלו כתב באוניברסיטת חיפה בהנחייתו של פרופ' יונתן ברג. הראשונה דנה באופן ביקורתי בתיאוריה המינימלית של האמת, והאחרונה מראה כיצד תורה לוגית קלאסית יכולה להבהיר את החלק האונטולוגי ב"טרקטטוס...
במסגרת הפרויקט תלמידי תיכון מירושלים – מבתי ספר יהודיים וערביים, חילוניים ודתיים – מגיעים למכון ון ליר בירושלים ליום עיון, ולאחריו יוצאים לסיור במוזיאון האסלאם ועוברים סדנאות במקום. נושאי ימי העיון משתנים, אולם הם עוסקים באופן כללי בקידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני הנוער. הפעילות מועברת...
רמת הידע בערבית בקרב הציבור היהודי בארץ היא נמוכה, ואנו שומעים שוב ושוב את המשפט "למדתי ערבית אך אינני זוכר דבר". זהו מחדל עבור החברה היהודית בישראל, והוא מסוכן מאחר שהוא מצמיח סטריאוטיפים שליליים, שנאה ופחד תהומי מפני דוברי הערבית בישראל ובמזרח התיכון בכללותו. מצב זה גם גורם לניתוק הקשר שבין...
האם אפשרי תכנון כולל במערכת החינוך?
10/11/2015 - 16:00 עד 20:00
Interim summary of the discussion group at the Van Leer Jerusalem Institute

Pages