חינוך

ערכים ואזרחים: אזרחות בלמידה פעילה לחטיבת הביניים
ערכים ואזרחים - אזרחות בלמידה פעילה הוא ספר אזרחות המסייע ללומדים להבין מהו עם, מהם מדינה ואזרח, מהי מדינה דמוקרטית, מהם ערכי הדמוקרטיה, מהן זכויות הפרט וחובותיו, מהם מוסדות המדינה ועל פי אילו כללים הם מתנהלים, מה ייחודה של ישראל כמדינת הלאום היהודי, מי הן הקבוצות השונות בחברה הישראלית, ומהי מערכת...
אחדות מתוך שונות: ליבה חינוכית משותפת לילדי ישראל
הספר אחדות מתוך שונות מתאר התנסות ייחודית שנועדה לבחון את האפשרות לגבש ולנסח תוכנית ליבה חינוכית, ערכית ולימודית משותפת בכל מגזרי החינוך בישראל. הוא מציע מודל מתודי ומצביע על דרכים אפשריות ליישומה של תוכנית ליבה חינוכית בפועל. הספר מתבסס על פרויקט ניסויי שקיים מכון ון ליר בירושלים, ובו פעלו ארבעה...
האם שוויון מחייב שילוב? המקרה של מערכת החינוך הממלכתי ביפו
מהי הדרך הטובה ביותר להביא לשוויון ולשילוב האוכלוסייה הערבית הישראלית בקרב החברה הישראלית בכללותה? האם בשיטת האינטגרציה או על ידי הפרדה? נייר עמדה זה בוחן את סוגיית שילובם של ערביי ישראל בחברה הישראלית בתחום החינוך הממלכתי בעיר מעורבת. הדילמה היא זו: ההפרדה משרתת את האינטרס של הקבוצה החזקה המבקשת...
כנס הערכת מורים
05/01/2012 - 16:30 עד 20:00
הצגת פיילוט בנושא הערכת מורים בישראל    פרופ' מיכל בלר (מנהלת ראמ"ה)  שולחן עגול: מי מעריך מורים?
השלטון המקומי הערבי בישראל
לשלטון המקומי הערבי בישראל מאפיינים מיוחדים הנובעים ממצבה המיוחד של אוכלוסייה זו במדינה. מצב זה משפיע גם על תפיסת תפקידו ומעמדו של השלטון המקומי במגזר הערבי השונה מהתפיסה הרווחת במגזר היהודי.  כבר שנים רבות נתון השלטון המקומי הערבי בישראל במשבר, והמשכו מוביל לחיכוכים נוספים בין האוכלוסייה הערבית...
חינוך אזרחי בישראל
במהלך שני העשורים האחרונים אנו עדים לפריחה של תוכניות רבות במערכת החינוך הישראלית שאפשר להגדירן תוכניות לחינוך אזרחי. כחלק מן העשייה החינוכית המגוונת בתחום זה חלו שינויים רבים גם בתוכנית הלימודים הרשמית לאזרחות. עם זאת, ועל אף מרכזיותה של סוגיית האזרחות בחברה הישראלית, טרם התפתח דיון אקדמי-מחקרי...
אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל
מעמדה הכלכלי של האוכלוסייה הערבית בישראל בהשוואה לאוכלוסייה היהודית נמוך היום במיוחד. ממוצע היישובים הערביים בסולם הסוציו-אקונומי עומד על 2.6, לעומת 6.1 ביישובים היהודיים. מצב זה נובע מגורמים רבים, בין השאר מרמות הכנסה שונות של העובדים בשני המגזרים, מאחוז השתתפות נמוך של הנשים הערביות בכוח העבודה...
ערכים ואזרחים - ספר לימוד אזרחות (חט"ב)
מכון ון ליר בירושלים קיים משך שבע שנים תכנית "ערכים ואזרחים" לחינוך אזרחי במתודה של הלמידה הפעילה. התכנית הופעלה ביותר ממאתיים בתי ספר על יסודיים, חט"ב וחט"ב בזרם הממלכתי, ממלכתי-ערבי וממלכתי-דתי. על בסיס ניסיון רב-הקף ורב-שנים זה הוחלט להוציא לאור ספר לימוד אזרחות. בחודש מאי 2011 הושלמה הפקת הספר...
קידום תרבות הקריאה לילדים בחברה הפלסטינית בישראל "אום אל-פחם קוראת": גישה מוניציפלית הוליסטית לקידום קריאת ספרים לילדים
מחקרים ברחבי העולם הוכיחו כי קריאת ספרים לילדים החל בגיל הרך משפיעה על התפתחות השפה והאוריינות, תורמת להתפתחותם החברתית–רגשית של הילדים ואפילו על הישגיהם העתידיים בבית הספר. קריאה לילדים היא תופעה שכיחה ברוב המשפחות היהודיות בישראל, אך בחברה הפלסטינית בישראל תרבות זו מפותחת פחות. בחברה זו המודעות...
הכשרה להוראה כהכשרה לפרופסיה אקדמית
הפרסום אזל וניתן להוריד קובץ PDF שלו כאן.

Pages