ניאו-ליברליזם

ניאו-ליברליזם ומדיניות ההפרטה בישראל: ההשלכות של נסיגת המדינה מאחריות לאזרחיה
01/01/2019 - 17:00 עד 20:00
הספר מבוסס על מחקר מקיף ורב-תחומי על מדיניות ההפרטה בישראל, שנערך במרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים למן שנת 2007. בספר מוצג תהליך הפרטתם של תחומים רבים במשק, ומוצע בו ניתוח כלכלי, חברתי, משפטי ופוליטי של מדיניות ההפרטה בישראל. ההפרטה שינתה את פניה ואת אופייה של החברה...
מאז שנות התשעים עוברות מערכות החינוך במדינות רבות שינוי מהותי שמובל בידי שני כוחות סותרים לכאורה: מצד אחד התחזקות המחשבה הניאו-ליברלית, מתוך דגש על יעילות, פריון, בחירה ותחרות, ומצד שני שגשוג חסר תקדים של רטוריקת שוויון ההזדמנויות והתביעות לגיוון ולרב-תרבותיות. בישראל למשל מגמה זו מתבטאת בהקמה של...
בעשורים האחרונים הפכה התפיסה הניאו-ליברלית לפרדיגמה הפוליטית השלטת בכל המדינות הדמוקרטיות, וישראל בכללן. בעיני מנסחיו ומוביליו נועד הניאו-ליברליזם לממש באופן מלא ומקיף את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה עצמה; אף על פי כן בפועל הוא איים לא פעם על פעולתה התקינה של המדינה הדמוקרטית. המשבר הכלכלי העולמי...
בעשורים האחרונים הפכה התפיסה הניאו-ליברלית לפרדיגמה הפוליטית השלטת בכל המדינות הדמוקרטיות, וישראל בכללן. בעיני מנסחיו ומוביליו נועד הניאו-ליברליזם לממש באופן מלא ומקיף את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה, דוגמת חירות הפרט; אף על פי כן בפועל הוא איים לא פעם על פעולתה התקינה של המדינה הדמוקרטית, בין השאר...
כוחות מניעים: כביש חוצה ישראל והפרטת תשתיות אזרחיות בישראל
כביש חוצה ישראל הוא הכביש הראשון בישראל שהנסיעה בו כרוכה בתשלום אגרת מעבר, והוא גם פרויקט התשתיות הלאומי הראשון שבנייתו ותפעולו הופקדו בידי תאגיד פרטי שמטרתו רווח כספי. שתי עובדות אלו משקפות את המהפך הניאו-ליברלי שהתחולל בישראל בשני העשורים האחרונים.  הספר כוחות מניעים: כביש חוצה ישראל והפרטת...
בנק ישראל: כלכלה פוליטית בעידן ניאו-ליברלי
בתהליך הדרגתי שהחל באמצע שנות השמונים של המאה ה-20 הפך בנק ישראל לשחקן מרכזי בשדה הפוליטי-כלכלי. בהיותו ארגון מדינתי השזור ברשת גלובלית של קשרים חוצי גבולות, הוא מילא תפקיד מרכזי בייזום ובקידום של הסדרים וקווי מדיניות אשר עומדים בבסיס הכלכלה הניאו-ליברלית. השינוי במעמדו של בנק ישראל היה רכיב יסודי...