העולם הערבי

דיאלוגים אזוריים
בצל הסכסוך הפוליטי המתמשך בין ישראל לעולם הערבי בכלל, והסכסוך הישראלי-פלסטיני בפרט, רואה מכון ון ליר בירושלים חשיבות עליונה בניסיון ליצור דיאלוג בין ישראל לשכניה ובקידומו. הואיל וכך שוקד המכון על יצירת שותפויות עם ארגונים ועם חוקרים מרחבי המזרח התיכון, ובעיקר עם שותפים ערבים פלסטינים. מיזמים אלו...
הערבים והשואה: מלחמת הנרטיבים הערבית–ישראלית
סוגיית הערבים והשואה היא נושא טעון ועצם הצירוף עשוי להיתפס כשערורייתי. שדה המחלוקת רווי טענות וטענות נגד קשות: צד אחד מואשם בהכחשת השואה, והשני בניצול טרגדיה אחת אגב הכחשת הטרגדיות של האחרים.   בספר פורץ הדרך שלפנינו, חוקר מדע המדינה ז'ילבר אשקר מתחקה על הנרטיבים המנוגדים הללו ובוחן את תפקידם...
הסיבות לפיתוח הכלכלי האִטי בעולם הערבי: ויכוח נמשך
08/11/2011 - 17:00 עד 19:00
סדרת מחלוקות בכלכלה מבקשת להציג באופן מאוזן סוגיות בכלכלה העומדות במרכז סדר היום הציבורי ולהשתית את הדיון הציבורי בנושאים אלה על מסד מושגי ועובדתי מוצק. מטרת הסדרה היא להציג כל נושא ממגוון זוויות, לפרוס את השיקולים בעד ונגד מדיניות זו או אחרת כדי להציג לעיני הציבור את התמונה המלאה, ולסייע לו לגבש...
פמיניזם ערבי
אחד הנושאים המוזנחים בחקר הספרות הערבית הוא כתיבתן של נשים, ובמיוחד כתיבה פמיניסטית. עניינה של קבוצת המחקר "פמיניזם ערבי" בניתוח השיח הפמיניסטי במרחב הערבי באמצעות ניתוח טקסטים הגותיים נבחרים של הוגות והוגים ערבים מסוף המאה התשע-עשרה ועד ימינו, העוסקים ברעיונות המרכזיים במחשבה הפמיניסטית הערבית....
יצירתן של סופרות ערביות צעירות
קבוצת המחקר עסקה ביצירתן של סופרות ערביות שהחלו לכתוב בשנות השמונים של המאה העשרים. הקבוצה תיארה את היסודות הייחודיים בכתיבתן של סופרות אלה, מבחינה תמטית ומבחינה סגנונית, מתוך השוואה ליצירותיהן של סופרות שקדמו להן וליצירותיהם של סופרים גברים. מטרות קבוצת המחקר היו לקדם את הדיון ביצירה של נשים במרחב...
ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967
השיח הליברלי, אחד מביטוייה של הנאורות, חזר בעשורים האחרונים לשחק תפקיד מרכזי בהבניית יחסם של האינטלקטואלים הערבים למציאות על תחומיה השונים, מן הפוליטי ועד התרבותי. מבחינה דתית, האינטלקטואלים הערבים מעמידים את התבונה כסמכות עליונה בפרשנותם לכתבי הקודש וביחסם למסורת הדתית. כמו בשיח הנאורות של המערב,...
מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי
גל המהפכות בעולם הערבי מעורר תמיהות באשר למידת הצלחתן של האליטות השולטות בו להתמודד עם האתגרים החברתיים והכלכליים שעמדו לפני מדינות ערב בעידן הפוסטקולוניאלי, ובאשר להצלחתן המועטה בבניית מדינות מודרניות ובגיבוש קהילות פוליטיות קוהרנטיות. קבוצת המחקר עוסקת באליטות החברתיות והפוליטיות האלה. פעילותה...