בנק ישראל

השפעת הבעלות הממשלתית על ביצועיהן של קבוצות הבנקים הגדולות בישראל
במחקר זה נבחנות השפעותיה של הבעלות הממשלתית על ביצועיהן של קבוצות הבנקים הגדולות בישראל בהשוואה להשפעותיה של בעלות פרטית. המחקר מתמקד בהשפעות בעלות זו על רווחיות קבוצות הבנקים, על היעילות התפעולית שלהן, על חשיפתן לסיכונים ועל הלימות ההון בהן. על פי התיאוריות הקיימות, אפשר לצפות לרווחיות נמוכה יותר...
פרופ' אביה ספיבק ופרופ' מישל סטרבצ'ינסקי מהתוכנית לכלכלה וחברה מגיבים על הורדת הריבית המפתיעה לרמה של 1%. פרופ' סטרבצ'ינסקי ציין כי ההפחתה הגיונית אך חייבת לבוא יחד עם מכלול צעדים נוספים שעל הממשלה לבצע, בעוד פרופ' ספיבק ציין כי על בנק ישראל בעצמו לבצע מהלכים נוספים שיטפלו בצד ההיצע של שוק הדיור....
רמסיס גרא
בוגר החוגים לכלכלה ולסטטיסטיקה ובעל תואר מוסמך בסטטיסטיקה יישומית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. שימש בתפקידים אחדים במשרד הכלכלה והתכנון ובמוסד לביטוח לאומי, והיום הוא כלכלן/סטטיסטיקאי בחטיבת מידע וסטטיסטיקה בבנק ישראל.
בנק ישראל: כלכלה פוליטית בעידן ניאו-ליברלי
בתהליך הדרגתי שהחל באמצע שנות השמונים של המאה ה-20 הפך בנק ישראל לשחקן מרכזי בשדה הפוליטי-כלכלי. בהיותו ארגון מדינתי השזור ברשת גלובלית של קשרים חוצי גבולות, הוא מילא תפקיד מרכזי בייזום ובקידום של הסדרים וקווי מדיניות אשר עומדים בבסיס הכלכלה הניאו-ליברלית. השינוי במעמדו של בנק ישראל היה רכיב יסודי...