פילוסופיה

לילה של פילוסופיה
30/05/2019 - 21:00 עד 23:15
פאנל 1 חילוניות חדשה: לחשוב מירושלים ומתל אביב ד"ר יוכי פישר ד"ר עפרי אילני ד"ר אסף תמרי   פאנל 2 הימין החדש: תיאוריה וביקורת ד"ר שאול סתר ד"ר מור אלטשולר פרופ' אבנר בן-זקן ד"ר לין חלוזין-דברת     http://telavivnightofphilosophy.com/ "לילה של פילוסופיה" מתקיים בערים שונות בעולם, ובתל אביב הוא זוכה...
איגרת על ה"הומניזם"
27/11/2018 - 18:00 עד 20:30
המסה איגרת על ה"הומניזם", המבוססת על איגרת שכתב מרטין היידגר בשנת 1946, מוגשת כאן לראשונה בתרגום עברי. מעבר לחשיבות המסה להבנת הגותו של היידגר – מגדולי ההוגים המערביים במאה העשרים – והמפנה שחל בה מאז פרסום ספרו הגדול הוויה וזמן (1927), איגרת על ה"הומניזם" מספקת גם עדות מרתקת למתח הפילוסופי והפוליטי...
קירקגור: בין אמונה אותנטית להונאה עצמית
20/11/2018 - 18:00 עד 20:30
האם תיתכן פילוסופיה של האמונה? האם ניתן להבחין בוודאות בין אמונה לשם שמיים לבין אמונה המשתמשת באל כקרדום לחפור בו? האם קירקגור, הנחשב לאבי האקזיסטנציאליזם הדתי, היה הוגה דעות אנטישמי? מהם יחסי הגומלין בין אמונה דתית למוסר אנושי? האם תיתכן ביניהם סתירה? האם קירקגור הוא מפתה דתי או מחנך לקיום אותנטי...
מתמטיקה, מיסטיקה וחילון
מטרת קבוצת המחקר היא לחקור את הקשר במחשבה של המאה העשרים בין מתמטיקה ומיסטיקה מכאן לבין חילון מכאן. המחקר בקבוצה מתנהל בשני מסלולים: האחד מתמקד בגישות בפילוסופיה של המתמטיקה שהתפתחו בשלהי המאה התשע-עשרה ובראשית המאה העשרים, שבהן שאלת מקומה של המתמטיקה על הציר חילון–מיסטיקה מילאה תפקיד מרכזי. במסגרת...
קאמי: בין סוליפסיזם להיות עם הזולת
11/06/2018 - 18:00 עד 19:30
המונח "אקזיסטנציאליזם" ידוע כמאפיין של תנועה אינטלקטואלית, ספרותית ותרבותית שפעלה בעיקר בפריז של אמצע המאה העשרים. תנועה זו הותירה ללא ספק את רישומה בתרבות המערבית, אך זמנה כמופע תרבותי חלף עבר והיה לנושא אחד מני רבים עבור אלה העוסקים בהיסטוריה תרבותית ואינטלקטואלית. עם זאת, התנועה השאירה אחריה גם...
מרלו-פונטי: להיות גוף בעולם
28/05/2018 - 18:00 עד 19:30
המונח "אקזיסטנציאליזם" ידוע כמאפיין של תנועה אינטלקטואלית, ספרותית ותרבותית שפעלה בעיקר בפריז של אמצע המאה העשרים. תנועה זו הותירה ללא ספק את רישומה בתרבות המערבית, אך זמנה כמופע תרבותי חלף עבר והיה לנושא אחד מני רבים עבור אלה העוסקים בהיסטוריה תרבותית ואינטלקטואלית. עם זאת, התנועה השאירה אחריה גם...
דה-בובואר: חירות, אחרות וסובייקטיביות
21/05/2018 - 18:00 עד 19:30
המונח "אקזיסטנציאליזם" ידוע כמאפיין של תנועה אינטלקטואלית, ספרותית ותרבותית שפעלה בעיקר בפריז של אמצע המאה העשרים. תנועה זו הותירה ללא ספק את רישומה בתרבות המערבית, אך זמנה כמופע תרבותי חלף עבר והיה לנושא אחד מני רבים עבור אלה העוסקים בהיסטוריה תרבותית ואינטלקטואלית. עם זאת, התנועה השאירה אחריה גם...
סארטר: אותנטיות והונאה עצמית
30/04/2018 - 18:00 עד 19:30
המונח "אקזיסטנציאליזם" ידוע כמאפיין של תנועה אינטלקטואלית, ספרותית ותרבותית שפעלה בעיקר בפריז של אמצע המאה העשרים. תנועה זו הותירה ללא ספק את רישומה בתרבות המערבית, אך זמנה כמופע תרבותי חלף עבר והיה לנושא אחד מני רבים עבור אלה העוסקים בהיסטוריה תרבותית ואינטלקטואלית. עם זאת, התנועה השאירה אחריה גם...
קירקגור: האוהב האקזיסטנציאליסטי
16/04/2018 - 18:00 עד 19:30
המונח "אקזיסטנציאליזם" ידוע כמאפיין של תנועה אינטלקטואלית, ספרותית ותרבותית שפעלה בעיקר בפריז של אמצע המאה העשרים. תנועה זו הותירה ללא ספק את רישומה בתרבות המערבית, אך זמנה כמופע תרבותי חלף עבר והיה לנושא אחד מני רבים עבור אלה העוסקים בהיסטוריה תרבותית ואינטלקטואלית. עם זאת, התנועה השאירה אחריה גם...

Pages