פלסטינים

נכבה והישרדות: סיפורם של הפלסטינים שנותרו בחיפה ובגליל, 1956-1948
02/07/2017 - 19:30 עד 21:30
הספר נכבה והישרדות: סיפורם של הפלסטינים שנותרו בחיפה ובגליל, 1948–1956 עוסק בשנים מכריעות בכל הנוגע לאזרחים הערבים בישראל, תקופה שמעט מאוד נכתב עליה בהיבט זה. הוא מתמקד בסיפור ההישרדות של הערבים בישראל, בעיקר בצפון הארץ, ובמנגנונים שהם פיתחו כדי למנוע את עקירתם ולהמשיך לחיות בארצם. גם התנהגותם...
נכבה והישרדות: סיפורם של הפלסטינים שנותרו בחיפה ובגליל, 1948–1956
הספר נכבה והישרדות: סיפורם של הפלסטינים שנותרו בחיפה ובגליל, 1948–1956 עוסק בשנים המכריעות בכל הנוגע לאזרחים הערבים בישראל, תקופה שמעט מאוד נכתב עליה בהיבט זה. הוא מתמקד בסיפור ההישרדות של הערבים בישראל, בעיקר בצפון הארץ, ובמנגנונים שהם פיתחו כדי למנוע את עקירתם ולהמשיך לחיות בארצם. גם התנהגותם...
יהודים וערבים בישראל מתוודעים לזהויותיהם: שינויים מתוך דיאלוג
מפגשי קבוצות מבוקרים ויזומים הם חלק מהיחסים בין ערבים ליהודים בישראל זה יותר מארבעה עשורים. פעילות ארוכת שנים זו מלווה בתיעוד מקיף ובספרות ביקורתית מקיפה לא פחות העוסקת במטרותיה, בכוונותיה ובמידת הצלחתה. הספר מתאר את התהליך הרב-ממדי של דיאלוג בין-קבוצתי בין יהודים ישראלים לבין ערבים פלסטינים, וחושף...
12/06/2014 - 19:00 עד 21:00
האחריות לעתיד העתיקוֹת בירושלים נתפסת באופן שונה בציבורים שונים. מבחינה בין-לאומית, ירושלים היא אתר מורשת עולמית של אונסק"ו ועתידה להיות שטח באחריות בין-לאומית. מבחינת הפלסטינים, העיר העתיקה היא חלק מהגדה המערבית ולכן היא עתידה להיות באחריות פלסטינית. היהודים-הישראלים רואים בעיר העתיקה את לב הזהות...
הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון
את קבוצת המחקר "הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון" מרכז בני נוריאלי. במסגרת פעילות הקבוצה, חברותיה וחבריה דנים באופני ההבניה של הממשל הצבאי שהתקיים בשטחי ישראל בשנים 1948–1968 כמנגנון שבאמצעותו אוזרחו פלסטינים ויהודים. חבריה עוסקים בדיוניהם בהשפעות שהיו לממשל הצבאי על דרכי ניהול אוכלוסין גם לאחר...
הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח
קבוצת המחקר "הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח" פועלת במכון ון ליר בירושלים מתחילת שנת 2013. מרכז הקבוצה ומנהלה הוא הסופר והעיתונאי מרזוק אלחלבי וחברים בה חוקרים מתחומי דעת מגוונים ומגישות מחקר שונות. חברות הקבוצה וחבריה דנים בסוגיות הקשורות למעמדה, למקומה, להוראתה ולשימושיה של השפה הערבית בישראל בקרב...
בין הנכבה לאינתיפאדה: מגמות ותמורות בספרות הפלסטינית
06/12/2011 - 14:00 עד 19:00
מטרתו של יום העיון להאיר את ההתפתחויות שחלו בספרות הפלסטינית משנת 1948 ועד ימינו. במהלך היום ידונו חוקרות וחוקרים מתחומי ידע שונים בספרות ובשירה הפלסטינית באופן כללי ובכמה מקרי בוחן מרכזיים, דוגמת מחמוד דרוויש וסמיח אלקאסם, מתוך ניסיון לעמוד על האלמנטים הייחודיים לספרות הפלסטינית. הדוברים ינסו...
הערבית:שפה בעין הסערה / דברי סיכום العربية لغة في عني العاصفة / تلخيص
09/11/2012 - 14:00 עד 14:15
כנס ון ליר–דיראסאת לשפה הערבית  مؤتمر فان لير ـ دراسات للغة العربية שפה, בהיותה מרכיב מרכזי של תרבות ושל זהות, נמצאת פעמים רבות במרכזו של עימות חברתי ופוליטי. בכנס זה נבחן את המקרה של השפה הערבית במרחב הישראלי–פלסטיני לנוכח הסכסוך המתמשך באזור ובצלו. בכנס נעמוד על הדרכים שבהן המציאות הפוליטית...
הערבית:שפה בעין הסערה
08/11/2012 - 10:45 עד 11:30
כנס ון ליר–דיראסאת לשפה הערבית  مؤتمر فان لير ـ دراسات للغة العربية שפה, בהיותה מרכיב מרכזי של תרבות ושל זהות, נמצאת פעמים רבות במרכזו של עימות חברתי ופוליטי. בכנס זה נבחן את המקרה של השפה הערבית במרחב הישראלי–פלסטיני לנוכח הסכסוך המתמשך באזור ובצלו. בכנס נעמוד על הדרכים שבהן המציאות הפוליטית...
חנאן סעדי
חנאן סעדי היא בעלת תואר ראשון בחינוך ויחסים בין-לאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.  במכון ון ליר בירושלים היא הרכזת של מרכז מנאראת ליחסי יהודים–ערבים, של מערכת סדרת מכתוב לתרגומים מערבית לעברית ושל פורום המתרגמים. היא גם חברת מערכת במגזין האלקטרוני מנבר-במה ליחסי יהודים ופלסטינים בישראל. 

Pages