פלסטינים

ערבית במרחב הישראלי–פלסטיני: שפה בעין הסערה /  הרצאת פתיחה
09/11/2012 - 09:00 עד 10:00
כנס ון ליר–דיראסאת לשפה הערבית  مؤتمر فان لير ـ دراسات للغة العربية    שפה, בהיותה מרכיב מרכזי של תרבות ושל זהות, נמצאת פעמים רבות במרכזו של עימות חברתי ופוליטי. בכנס זה נבחן את המקרה של השפה הערבית במרחב הישראלי–פלסטיני לנוכח הסכסוך המתמשך באזור ובצלו. בכנס נעמוד על הדרכים שבהן המציאות הפוליטית...
ערבית במרחב הישראלי–פלסטיני: שפה בעין הסערה / פרקטיקות של מאבק ביצירה הערבית
08/11/2012 - 17:00 עד 19:15
כנס ון ליר–דיראסאת לשפה הערבית  مؤتمر فان لير ـ دراسات للغة العربية    שפה, בהיותה מרכיב מרכזי של תרבות ושל זהות, נמצאת פעמים רבות במרכזו של עימות חברתי ופוליטי. בכנס זה נבחן את המקרה של השפה הערבית במרחב הישראלי–פלסטיני לנוכח הסכסוך המתמשך באזור ובצלו. בכנס נעמוד על הדרכים שבהן המציאות הפוליטית...
ערבית במרחב הישראלי–פלסטיני: שפה בעין הסערה /   האם ניתן לדמיין מרחב דו־לשוני?
08/11/2012 - 11:30 עד 13:15
כנס ון ליר–דיראסאת לשפה הערבית  مؤتمر فان لير ـ دراسات للغة العربية    שפה, בהיותה מרכיב מרכזי של תרבות ושל זהות, נמצאת פעמים רבות במרכזו של עימות חברתי ופוליטי. בכנס זה נבחן את המקרה של השפה הערבית במרחב הישראלי–פלסטיני לנוכח הסכסוך המתמשך באזור ובצלו. בכנס נעמוד על הדרכים שבהן המציאות הפוליטית...
ערבית במרחב הישראלי–פלסטיני: שפה בעין הסערה / ברכות
08/11/2012 - 10:30 עד 10:45
כנס ון ליר–דיראסאת לשפה הערבית  مؤتمر فان لير ـ دراسات للغة العربية    שפה, בהיותה מרכיב מרכזי של תרבות ושל זהות, נמצאת פעמים רבות במרכזו של עימות חברתי ופוליטי. בכנס זה נבחן את המקרה של השפה הערבית במרחב הישראלי–פלסטיני לנוכח הסכסוך המתמשך באזור ובצלו. בכנס נעמוד על הדרכים שבהן המציאות הפוליטית...
ערבית במרחב הישראלי–פלסטיני: שפה בעין הסערה
08/11/2012 - 10:30 עד 09/11/2012 - 14:15
כנס ון ליר–דיראסאת לשפה הערבית  مؤتمر فان لير ـ دراسات للغة العربية שפה, בהיותה מרכיב מרכזי של תרבות ושל זהות, נמצאת פעמים רבות במרכזו של עימות חברתי ופוליטי. בכנס זה נבחן את המקרה של השפה הערבית במרחב הישראלי–פלסטיני לנוכח הסכסוך המתמשך באזור ובצלו. בכנס נעמוד על הדרכים שבהן המציאות הפוליטית...
טרנספורמציות דתיות בקרב הפלסטינים אזרחי ישראל
18/10/2012 - 09:30 עד 17:15
החברה הפלסטינית בישראל זוכה לעניין רב בקרב חוקרים מקומיים ובין-לאומיים. חוקרים רבים דנים בשאלות הנוגעות ליחסים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים בין האזרחים הפלסטינים לבין האזרחים היהודים. ברם, מעטים המחקרים אשר עוסקים במקומה של הדת ובפרקטיקות הדתיות בקרב הפלסטינים בישראל, וביחסים המורכבים בין הקבוצות...
הפלסטינים במאה העשרים: מבט מבפנים
קובץ זה של מאמרים, פרי עטם של אחדים מטובי החוקרים הפלסטינים מדיסציפלינות שונות, מציג בשפה העברית את נקודת מבטם של האקדמאים הפלסטינים על החברה הפלסטינית. בחלק מהמאמרים ניכר צלו הכבד של הסכסוך, אולם בדרך כלל המוקד הוא התבוננות פנימית וביקורת עצמית. נושאי המאמרים מכסים יריעה רחבה של התפתחות היסטורית...
אנתרופולוגיה והפלסטינים
הספר מציע קריאה ביקורתית בעבודות שחיברו אנתרופולוגים אירופים, ישראלים ופלסטינים על החברה הפלסטינית במאה השנים האחרונות, ובוחן את הכלים התיאורטיים והאידיאולוגיים שהאנתרופולוגים השתמשו בהם בכתיבתם. מבט כזה חושף את החברות שהחוקרים משתייכים אליהן לא פחות מאשר את החברה הנחקרת. 
פליטים בישראל
מאז שנת 2005 הולכת וגוברת תופעת ההגירה של פליטים ומבקשי מקלט אל ישראל. מהגרים אלה מגיעים לישראל בעיקר מיבשת אפריקה (אריתריאה, סודן, קונגו, חוף השנהב ועוד) ועל פי רוב נכנסים אליה דרך הגבול עם מצרים. תופעה זו התייצבה והתמסדה וכיום ממדיה גדולים. עקב ריבוי המתחים סביב נושא ההגירה טרם עוצבה בישראל...
טרנספורמציות דתיות בקרב הפלסטינים אזרחי ישראל
ביחסה של החברה הערבית בישראל כלפי דתיות וחילון ניכרת תנועת מטוטלת, אך תמורות אלו טרם זכו למחקר אקדמי מקיף. קבוצת המחקר תעסוק במקומה של הדת אצל הפלסטינים אזרחי ישראל – מוסלמים, נוצרים ודרוזים – מאז שנת 1948. במסגרת פעילות הקבוצה ינותחו הגורמים המעצבים את היחס הדינמי אל הדת מתוך ניסיון להבין אותה...

Pages