פלסטינים

פליטים בישראל
מאז שנת 2005 הולכת וגוברת תופעת ההגירה של פליטים ומבקשי מקלט אל ישראל. מהגרים אלה מגיעים לישראל בעיקר מיבשת אפריקה (אריתריאה, סודן, קונגו, חוף השנהב ועוד) ועל פי רוב נכנסים אליה דרך הגבול עם מצרים. תופעה זו התייצבה והתמסדה וכיום ממדיה גדולים. עקב ריבוי המתחים סביב נושא ההגירה טרם עוצבה בישראל...
טרנספורמציות דתיות בקרב הפלסטינים אזרחי ישראל
ביחסה של החברה הערבית בישראל כלפי דתיות וחילון ניכרת תנועת מטוטלת, אך תמורות אלו טרם זכו למחקר אקדמי מקיף. קבוצת המחקר תעסוק במקומה של הדת אצל הפלסטינים אזרחי ישראל – מוסלמים, נוצרים ודרוזים – מאז שנת 1948. במסגרת פעילות הקבוצה ינותחו הגורמים המעצבים את היחס הדינמי אל הדת מתוך ניסיון להבין אותה...
בור המים הראשון: ילדות בבית לחם
ספר זה הוא תרגום של אחת האוטוביוגרפיות המעניינות ביותר שנכתבו בשפה הערבית. ג'ברא (1994-1920), יוצר רב כישרונות, מתאר בצורה יפה את ילדותו בבית לחם ובירושלים עד אמצע שנות השלושים. זוהי יצירה אוטוביוגרפית שופעת עדינות וכנה, שזורה בהומור וחן שמושכים את לב הקורא מתחילת הספר ועד סופו. ד"ר עאדל מנאע, מנהל...
כלוב הברזל: סיפור מאבקם של הפלסטינים למדינה
בתקופה ששלום בר קיימא בין פלסטינים לישראלים נראה כמעט בלתי אפשרי, הבנתם של שורשי הסכסוך הארוך ביותר במזרח התיכון הכרחית להפקת לקחים מטעויות העבר. רשיד ח'אלידי, מן הבולטים בחוקרי ההיסטוריה של המזרח התיכון, בוחן בכלוב הברזל את מאבקם הכושל של הפלסטינים למעמד מדינתי ומגיש תיאור מרתק של קורות העם...
כבוד האדם או השפלתו? מתח כבוד האדם בישראל
לכל אדם, בכל חברה, יש צורך עמוק שיכבדו אותו ושלא ישפילו אותו; שיכירו בערך קיומו ולא ימעיטו, שיאמרו לו דבר חיובי על אודותיו, ולא יפחיתו מערכו. בישראל קיימת הסכמה, לכאורה, שכבוד האדם הוא ערך משותף לכולם: כבוד האדם, מפני שכל אדם נברא בצלם האל; וכבוד האדם באשר הוא אדם, מתוקף חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו...
זיכרון, השכחה ו[ה]בניית המרחב
ספר זה מכנס מאמרים פרי עבודתה של סדנת חוקרים בינלאומית שהתקיימה במכון ון ליר בירושלים בדצמבר 2006. במסגרת הסדנה ניהלו המשתתפים דיון רב-תחומי ביחסי הגומלין בין זיכרון והשכחה לבין בניית המרחב ועיצובו לכדי מציאות פיזית שבה מתנהלים חיי היומיום של קהילות שונות. המאמרים שבספר מנתחים מקרים מישראל וממקומות...
השלום עם הפלסטינים - מה הוחמץ?
29/04/2012 - 18:30 עד 20:30
ערב עיון במלאות 40 שנה למותו של משה סנה
הביורוקרטיה של הכיבוש: משטר היתרי התנועה בגדה המערבית, 2000-2006
הספר פורש לפני הקורא את המנגנונים הביורוקרטיים של הכיבוש בגדה המערבית. באמצעות שימוש בחומרים משפטיים, מסמכים אדמיניסטרטיביים, ראיונות ותצפיות חושפת המחברת את מערכת ניהול האוכלוסין ואת משטרי ההיתרים וההגבלות על תנועתם של פלסטינים תושבי הגדה המערבית, אשר מתאפשרים בזכות דינמיקה ארגונית מורכבת, קפקאית...
ואדי סאליב: הנוכח והנפקד
מעל מסגד אל-אסתִקְלַאל ומתחת להדר הכרמל שבחיפה משתרע שטח הריסות רחב מידות. בשלהי שנות החמישים עדיין היתה זו שכונת העוני ואדי סאליב בחיפה, שמקומה בזיכרון הישראלי נחקק בעקבות סדרת עימותים אלימים בין הדיירים לבין משטרת ישראל בקיץ 1959. ועדת החקירה, שהוקמה בעיצומן של ההתנגשויות, טבעה רבים מן המונחים...

Pages