תעסוקה

מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות
שאלת החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק העבודה מעסיקה את מקבלי ההחלטות ויש לה השלכות פוליטיות, שכן היא קשורה ליחסים בין קבוצות חברתיות ובינן לבין המדינה. תוכנית "מעגלי תעסוקה" מיועדת להחזיר תובעי גמלת הבטחת הכנסה למעגל העבודה באמצעות השמה בעבודה, המסופקת על ידי שירות התעסוקה,...
הכוון תעסוקתי
27/07/2015 - 09:30 עד 14:45
البروفيسور سترافتشينسكي: "إذا لم تغلق الفجوات ولم تعالج كما يجب، فإن الخطر يتهدد النمو الاقتصادي الإسرائيلي"،  The Marker, 31.10.2013
במחקר חדש, שנעשה לקראת כנס קיסריה 2013, מצא צוות חוקרים בראשות פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי מהתוכנית לכלכלה וחברה כי ערבים וחרדים יהיו 50% מאוכלוסיית ישראל בשנת 2059, וכי אם לא תעלה רמת השכלתם והכשרתם, הדבר יפגע בכלכלת ישראל. התוכנית הנוכחית לשיפור מצבם, "מרווחה לתעסוקה", אינה מטפלת כנדרש בהשכלתם...
שיעורי ההשתתפות הנמוכים של הערבים בשוק העבודה בישראל מעוררים דאגה. בנוסף, רבים מהערבים בישראל מתקשים למצוא עבודה ושיעורי האבטלה בקרבם גבוהים. המועסקים שבהם מרוכזים במספר מצומצם של משלחי יד שהשכר הנהוג בהם נמוך. ב-23.10.2013 נערך יום עיון של התוכנית לכלכלה וחברה בנושא הערבים בשוק העבודה בישראל....