ספרות עברית

מרחב ספרותי ערבי-עברי
ראשיתו של הספר מרחב ספרותי ערבי-עברי בקבוצת חוקרים יהודים ופלסטינים אזרחי ישראל שפעלה בשנים 2009–2010 במכון ון ליר בירושלים ובמסגרתה נלמדו ונחקרו יחד פרקים בספרות הפלסטינית. הנוכחות הפלסטינית בלשון העברית הפכה לנוכחות משמעותית בספרות העברית והדיון המשותף אפשר לכל חברי הקבוצה, פלסטינים ויהודים,...
21/12/2014 - 18:00 עד 20:00
מאז עלייתו של "הצופה לבית ישראל" בכתביו של המשכיל יצחק ארטר בתחילת המאה התשע-עשרה ועד "השירה המגויסת" של דוד אבידן בסוף המאה העשרים, העוקץ הפוליטי של הספרות העברית נתפס כעוקץ השואב את כוחו ואת סמכותו מן התבונה. כדברי אבידן, המשורר המגויס עושה בשיריו מעשה "אמנותי פוליטי, קוסמי" שהוא תמיד "אקט...
ספרות ומעמד: לקראת היסטוריוגרפיה פוליטית של הספרות העברית החדשה
הספר ספרות ומעמד: לקראת היסטוריוגרפיה פוליטית של הספרות העברית החדשה מציע הבנה היסטורית חדשה של מכלול ההתערבויות הפוליטיות והתרבותיות שנעשו בשמה של הספרות העברית מסוף המאה התשע-עשרה ועד ימינו. הוא מערער על התפיסה המקובלת, הקושרת את הפוליטיות והביקורתיות של ספרות העברית החדשה עם מושגים שמקורם במחשבת...
בכוח האל: תיאולוגיה ופוליטיקה בספרות העברית המודרנית
הספר בכוח האל: תיאלוגיה ופליטיקה בספות העברית המודרנית. מציע קריאה פוליטית בספרות העברית החדשה, מתוך עיון ביצירותיהם של מ"י ברדיצ'בסקי, ח"נ ביאליק, א"צ גרינברג, ש"י עגנון, נתן אלתרמן, משה שמיר, דליה רביקוביץ', מאיר ויזלטיר ורונית מטלון. הספר מניח שעל אף יומרת החילוניות שלה, הציונות מעולם לא נפרדה...
משחקי זיכרון: תפיסות של זמן וזיכרון בתרבות היהודית
מה מזמנת המילה "זמן"? האם ההווה הוא זמן או ישות? מתי החלו היהודים למדוד את הזמן על פי לוח הירח, ומה עלה בגורלו של לוח השמש שקדם לו? איך קורה שאדם זוכר את יציאת מצרים שאירעה, אם אירעה, לפני אלפי שנים? מדוע נשים פטורות ממצוות שהזמן גרמן? מה פשר המיתוס הצברי של לידה מן הים, כביכול ללא עבר וללא אדמה?...
אל החוף המקוּוֶה: הים בתרבות העברית ובספרות העברית המודרנית
הספר אל החוף המקוּוֶה: הים בתרבות העברית ובספרות העברית המודרנית הוא נדבך חשוב בניתוח הביקורתי של הציונות. חנן חֶבר מבקש בספר זה להפוך את הפרספקטיבה המקובלת בחקר התרבות הלאומית: במקום העיסוק המקובל בטריטוריה היבשתית הוא בוחן אותה מנקודת המבט של הים. דווקא כך, טוען חבר, אפשר לפתח ניתוח אלטרנטיבי של...